برگزاری بیست و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری


1399/07/30

برگزاری بیست و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری 99.7.30

 
بیست و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در واحد ساری با حضور ۳۰ دانشجوی پزشکی از واحد های ساری و تنکابن دردو لاین با رعایت پروتکل بهداشتی و با حضور اساتید گروه پزشکی واحد ساری در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری برگزارشد.
 
 
 
 

اشتراک گذاری