آرشیو اخبار
 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی
1398/11/28
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30
برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا
برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا
1398/09/26
برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی
برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23
برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23
1398/08/21
برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری
برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی
برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی
1398/07/23
برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29
امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی
امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی
1396/12/07
دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی
برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی
برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی
1396/12/08
برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم
برگزاری کارگاه EndNote
برگزاری کارگاه EndNote
1397/01/29
برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی
کارگاه آموزش روش تحقیق
کارگاه آموزش روش تحقیق
1397/02/03
برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی
سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش
سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش
1396/09/28
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی
راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی98-97
راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی98-97
1396/09/18
راهنمای آزمون ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی
1 2 3 4 نمایش ردیف های شماره  1  تا 10  تعداد کل صفحات:  4