گروه های آموزشی
کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده

 

حوزه ریاست دانشکده :

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 دکتر قهرمان محمودی

 معاونت علوم پزشکی-ریاست دانشکده

34445775

محمدرضا یخکشی

مسئول دفتر

34445775

 

 

واحد پژوهش:

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

تلفن

مستقیم

 محمد وفایی نژاد

 مدیر پژوهش

34445501

 

محمود فضلی

 کارشناس کتابداری

 34445749

 

 الهه کاردل

 کارشناس کتابداری

34445530

 

زهره قاسمیان

 کارشناس کامپیوتر

 34445752

 

مسلم هلاکو

 کارشناس سمعی بصری

 34445521

 

محبوبه رضایی

 مسؤول skill lab

 34445513

 

 سارا محمدنژاد

 مسؤول آزمایشگاه پزشکی

 34445719

 

فرنیا آملی

کارشناس آزمایشگاه پزشکی

 34445750

 

غلامعلی نشومی
 
کارشناس آزمایشگاه پزشکی    
بهمن رضایی
 
کارشناس آزمایشگاه پزشکی    
محبوبه محمدی
 
کارشناس پژوهش 34445735  

لیلا میرمحمدی

کارشناس پژوهش

 34445755

 

 

 

واحد آموزش:

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

تلفن

 

دکتر ملودی عمرانی نوا

معاون آموزشی

34445503

 

 حوا عبدی

 مدیر آموزش

 34445520

 

عادله یوسفیان

مسئول رشته پزشکی

 34445754

 

زهرا گرامیان
 
مسئول رشته پزشکی 34445504  

 محسن آقاجانی پور میری

 مسئول رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - مامایی - بهداشت عمومی-مسئول رشته ارشد روانشناسی بالینی

 34445541

 

امین اسماعیل زاده

 مسئول رشته پرستاری- علوم آزمایشگاهی

34445505

 

 آزاده احمدی
 
کارشناس EDC 34445543  
سارا علیپور
 
کارشناس EDC 34445748  
حلیمه ملکی
 
بایگانی 34445525  

بهمن رضایی

 مسؤول امور کلاسها

 34445517

 

غلامعلی نشومی

 مسؤول امور بالینی

34445510

 

بهار وفایی

 مربی امور بالینی

-

 

رقیه گلی

مربی امور بالینی

-

 

 فاطمه لقمانی

 مربی امور بالینی

 -

 

 خدیجه بختیار

 مربی امور بالینی

-

 

 حمیرا تیمورنژاد

 مربی امور بالینی

 -

 

 مطهره شیخی

 مربی امور بالینی

 -

 

سوری محمودی
 
مربی امور بالینی -  
محبوبه رضایی
 
مربی امور بالینی -  
فاطمه رضایی
 
مربی امور بالینی -  
 

 

 

واحد اداری:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 محمد برزگر

مدیر اداری

 34445544

روح الله قاسم نژاد

 خدمات

 34445502

 غلامرضا امینی

 خدمات

 34445502

شهربانو خناری نژاد

 خدمات

34445502
 

 

 

حراست:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

محمد قلی نژاد

حراست

34445512

ام البنین یزدانی

 حراست

 34445522

 

 

دفتر فرهنگ:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

زهرا قرائتی

 دفتر فرهنگ

34445763

 

 

 

 

 

پرسنل آموزش بیمارستان ولیعصر :

 

نام و نام خانوادگی

  سمت تلفن

 شیوا نوریان

کارشناس مسئول آموزش 42077995

نرگس فارابی

کارشناس آموزش 42077995

ربابه خلیلی

کارشناس پژوهش و آموزش 42077995

احمد عزیززاده روشن

کارشناس آموزش 42077995
صبا غفاری
 
کارشناس آموزش 42077995