گروه های آموزشی
کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده
 
حوزه ریاست دانشکده :

 
نام و نام خانوادگی

 
سمت تلفن
 دکتر قهرمان محمودی

 
 معاونت علوم پزشکی-ریاست دانشکده 34445775
محمدرضا یخکشی

 
مسئول دفتر 34445775
 
 
 
واحد پژوهش:

 
نام و نام خانوادگی

 
سمت تلفن مستقیم
 محمد وفایی نژاد

 
 مدیر پژوهش 34445501  
محمود فضلی

 
 مسئول کتابخانه  34445749  
 مسلم هلاکو

 
 کارشناس کتابداری 34445530  
زهره قاسمیان

 
 کارشناس کامپیوتر  34445752  
روح الله قاسم نژاد

 
 کارشناس سمعی و بصری  34445521  
محبوبه رضایی

 
 مسؤول skill lab  34445513  
 سارا محمدنژاد

 
 مسؤول آزمایشگاه پزشکی  34445719  
فرنیا آملی

 
کارشناس آزمایشگاه پزشکی  34445750  
غلامعلی نشومی

 
کارشناس آزمایشگاه پزشکی    
بهمن رضایی

 
کارشناس آزمایشگاه پزشکی    
لیلا میرمحمدی

 
کارشناس پژوهش  34445755  
 
 
 
واحد آموزش:

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت تلفن  
دکتر ملودی عمرانی نوا

 
معاون آموزشی 34445503  
 حوا عبدی

 
 مدیر آموزش  34445520  
عادله یوسفیان

 
مسئول رشته پزشکی  34445754  
زهرا گرامیان

 
مسئول رشته پزشکی 34445504  
 مریم ایکانی

 
مسئول رشته مامایی -ارشد روانشناسی بالینی 34445504  
 محسن آقاجانی پور میری  مسئول رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - بهداشت عمومی  34445541  


امین اسماعیل زاده

 
 
مسئول رشته پرستاری- علوم آزمایشگاهی

34445505
 
 
سارا علیپور

 

مسئول EDC

34445543
 
آزاده احمدی

 
کارشناس EDC 34445748  
حلیمه ملکی

 
بایگانی 34445525  
بهمن رضایی

 
 مسؤول امور کلاسها  34445517  
غلامعلی نشومی

 
 مسؤول امور بالینی 34445510  
بهار وفایی

 
 مربی امور بالینی -  
رقیه گلی

 
مربی امور بالینی -  
 فاطمه لقمانی

 
 مربی امور بالینی  -  
 خدیجه بختیار

 
 مربی امور بالینی -  
 حمیرا تیمورنژاد

 
 مربی امور بالینی  -  
 مطهره شیخی

 
 مربی امور بالینی  -  
سوری محمودی

 
مربی امور بالینی -  
محبوبه رضایی

 
مربی امور بالینی -  
فاطمه رضایی

 
مربی امور بالینی -  
 
 
 
واحد اداری:

 
نام و نام خانوادگی

 
سمت تلفن
 محمد برزگر

 
مدیر اداری  34445544
 غلامرضا امینی

 
 خدمات  34445502
شهربانو خناری نژاد

 
 خدمات 34445502
 
 
 
 
حراست:

 
نام و نام خانوادگی

 
سمت تلفن
محمد قلی نژاد

 
حراست 34445512
ام البنین یزدانی

 
 حراست  34445522
 
 
 
حوزه معاونت استانی


نام و نام خانوادگی

 
سمت تلفن
محبوبه محمدی

 
کارشناس استانی امور بیمارستانی 34445735
پرسنل آموزش بیمارستان ولیعصر :

 
نام و نام خانوادگی

 
  سمت تلفن
 شیوا نوریان

 
کارشناس مسئول آموزش 42077995
نرگس فارابی

 
کارشناس آموزش 42077995
ربابه خلیلی

 
کارشناس پژوهش و آموزش 42077995
احمد عزیززاده روشن

 
کارشناس آموزش 42077995
صبا غفاری

 
کارشناس آموزش 42077995