گروه های آموزشی
مدیران گروه

مدیران گروه

مدیر گروه علوم پایه

دکتر مهدی شریف

مرتبه علمی : استاد

گروه تخصصی : پزشكي

تلفن : 34445523-011

ایمیل: msharifmahdi@yahoo.com

سوابق علمی
 

مدیر گروه مقدمات بالینی

دکتر ایرج محمدی

مرتبه علمی : استادیار

گروه تخصصی : پزشكي

تلفن : 34445523-011

ایمیل: imohammadif@gmail.com

سوابق علمی


مدیر گروه پزشکی بالینی

دکتر ملودي عمرانی نوا

مرتبه علمی : استادیار

گروه تخصصی : متخصص عفونی

تلفن : 34445503-011

ایمیل: melodyomraninava@yahoo.com

سوابق علمی

 

معاون آموزشی بیمارستان ولی عصر

دکتر رامین مفرح متخصص پوست

ایمیل: ramin-mofarrah@gmail.com

 

مدیر گروه داخلی و عفونی
  دکتر مصطفی عشریه

ایمیل: mososh1968@yahoo.comمدیر گروه پوست
  دکتر رامین مفرح

ایمیل: ramin-mofarrah@gmail.com

 

مدیر گروه ارتوپدی
دکتر شکوفه کامکار

 

  مدیر گروه ارولوژی
 دکتر مهدی فلاحتی رباطی

ایمیل: f
alahati@gmail.com
 

 
مدیر گروه مغز و اعصاب
 دکتر حسن مرتضوی


ایمیل: hmorteza@gmail.com

 

مدیر گروه اطفال
دکتر آذین سلیمانی سوادکوهی

ایمیل: 
Azin.savadkohy@gmail.com

 

  مدیر گروه چشم
 دکتر علی مکارمی

ایمیل: 
A.makaremi@yahoo.com

 

  مدیر گروه گوش و حلق و بینی
 دکتر بهدیس متولی

 

  مدیر گروه بیهوشی و طب اورژانس
 دکتر هاشم هاشم پور

ایمیل: h.hashempoorg2@gmail.com 

 

مدیر گروه جراحی عمومی
دکتر سید رضا مدرس

ایمیل: 
Reza_thr@yahoo.com

 

  مدیر گروه قلب
دکتر فائزه نادری

ایمیل: 
Fnaderi1347@gmail.com

 

مدیر گروه زنان و زایمان

دکتر مهری حسین نژاد مقدم

ایمیل: simin-h2013@gmail.com

 

مدیرگروه رادیولوژی

دکتر محمد سخایی

ایمیل: yaghobsakhaei@yahoo.com