گروه های آموزشی
اهداف و رسالت

اهداف و رسالت

 

آشنایی با رشته پزشکی

تعریف رشته:

پزشکی یک دانش کاربردی است، هدف آن حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماری‌ها و بازتوانی آسیب‌دیدگان است. این منظور با شناخت بیماریها، تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز آنها به انجام می‌رسد.

رسالت:

رسالت اين رشته تربيت نيروهاي معتقد، آشنا به مفاهيم ، مباني واستراتژيهاي پزشکی می باشد به گونه ای که در پایان دوره تحصیلی شایستگی عمل به سوگند نامه بقراط را داشته باشند. تربیت پزشکی عمومی باید به گونه ای باشد که :

1- دین، ملیت، نژاد، عقاید سیاسی، موقعیت اجتماعی هیچگونه خللی در انجام وظایف پزشکی نسبت به بیماران ایجاد ننماید.

2- اسرار بیماران را همیشه محفوظ نگه دارد.

3- شرافت و حیثیت پزشکی را از جان و دل حفظ نماید.

4- وظیفه خویش را با وجدان و شرافت انجام دهد.

5- اولین وظیفه خودرا با وجدان و شرافت انجام دهد.

6- بستن عهد و پیمان با خویش که زندگی را یکسره وقف خدمت به بشریت نماید.

7- طبق احکام الهی و اصول اخلاق پزشکی عمل نماید.

8- هیچگاه معلومات پزشکی را بر خلاف قوانین بشری و اصول انسانی بکار نبرد.

9- همواره به عنوان دین اخلاقی و معنوی سر تعظیم به پیشگاه اساتید محترم فرود آورد.

10- در ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی افراد اهتمام ورزد.

11- همواره بر طلب علم بوده و در جهت به روز کردن دانش خود کوشش نماید.

12- اهمیت پژوهش را دانسته، در تمامی مسیر شغلی فعالیتهای صحیح پژوهشی را انجام دهد.

 

دورنما:

ما می خواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از برجسته ترین و ارزنده ترین مراکز آموزش پزشکی در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.ما امید داریم با تربیت پزشکانی متبحردر حیطه مهارتهای بالینی و ارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت دسترسی یافته و به اعتبار ملی در بین دانشگاههای سراسر کشور دست یابیم.

در اين برنامه انتظار داريم در ده سال آينده

*       فراگيرندگان طبق آخرين استانداردهاي جهاني ، آموزش ببينند

*       دانش آموختگان اين رشته جايگاه علمي خود را در بخش مهارتهای بالینی تثبيت نمايند.

*       خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقاي شاخصهاي مربوط به پیشگیری و درمان بيماريها در جمعيت هاي تحت پوشش شود.

 

ارزشها و اهداف کلی:

  •  تمرکز بر روی فعالیتها وپژوهش های کاربردی وسودمند به منظور رفع مشکلات آموزشی حال و آینده
  • جامعیت و اعتبار علمی
  • جامعیت در زمینه اعتبار اخلاقی وانسانی
  • به روز بودن از نظر علمی و استفاده از تکنولوژی های آموزشی
  • رعایت احترام افراد

·         ارتقای کيفيت انجام مراقبت از بيماران ازطريق برنامه ريزی وفراهم کردن موقعيت های مشابه

·         ایجاد محيط های بالينی وفرصت های مناسب آموزش ويادگيری برای دانشجويان و يا ارائه دهندگان خدمات سلامت

طول دوره و شكل نظام :

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً هفت سال است و شامل مراحل زیر می شود:

1-      علوم پايه

2-      نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

3-      كارآموزي باليني

4-      كارورزي

 

مرحله اول:

علوم پايه (مرحله ابتدائي آموزش پزشكي):مدت مرحله ابتدائي پزشكي دو سال ونیم است:

طول اين دوره به طور متوسط پنج نيم سال و شامل حدود 94 واحد درسي مي باشد.

در اين مرحله دانشجويان بخش اول دروس عمومي و دروس پايه و اصلي را مي گذارنند.

هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

 

·         امتحان جامع علوم پایه:

 

امتحان جامع علوم پايه پزشكي كه در پايان اولين مرحله از دوره آموزش پزشكي عمومي برگزار مي شود ، يكي از مهمترين آزمونهايي است كه براي ارزشيابي آموخته ها به دانشجويان در پايان اين دوره ترتيب مي يابد 

چنانچه دانشجويان بعد ازسه بار، موفق به گذرانيدن اين امتحان نشوند، از ادامه تحصيل دراين رشته منع شده و ادامه تحصيل آنها تنها درساير رشته ها ميسر خواهد بود. اين امتحان ازسال 1368 همه ساله در دو نوبت شهريور و اسفند ماه به صورت امتحان تستي و با 210 سوال چهارگزينه اي برگزار ميشود كه حد نصاب قبولي درآن 70 درصد ميانگين نمرات 5 درصدافرادي است كه بالاترين نمره را دركشوركسب كرده اند.

 

مرحله دوم:

نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي:

مدت مرحله دوم 12 ماه است. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است:

 

الف – نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

– دروس فيزيوپاتولوژي مركب از مباحث بيماريهاي گوارش قلب و گردش خون ، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژي و ريه (هر يك به مدت دو هفته) همراه با نشانه شناسي، فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي و نشانه شناسي طي شش ماه تدريس مي شود.

- قبولي در كليه دروس مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي شرط ورود به دوره باليني است در موارد استثنايي دانشكده مي تواند دانشجوئي را كه در يكي از دروس فيزيوپاتولوژي مردود شده است به دوره باليني وارد كند. دانشجو باید حداكثر ظرف مدت يك ترم امتحان درس مردود شده را با موفقيت بگذراند و در صورت عدم موفقيت موظف به تكرار كلاسهاي آن درس خواهد بود.

- پس ازپایان دوره فیزیوپاتولوژی دانشجو موظف است چهار هفته كارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتي درماني وابسته بگذراند.

 

مرحله سوم:

كارآموزي باليني:

هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد.

- زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست ،عفونی، نورولوژی، اورولوژی،ارتوپدی،چشم، قلب گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.

كارآموزي باليني شامل دو بخش است آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه.

بخش قابل توجهي ازكارآموزي باید به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيأت علمي بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

– حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 27 ماه است. در صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 27 ماه موفق به گذراندن دوره كارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصيل نيست.

- در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

- برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زير است: از ساعت  7 صبح الي 2 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه:

الف – كارآموزي باليني در بخشهاي طبق برنامه تنظيمي هر بخش و با شركت اساتيد مربوطه انجام مي شود.

ب – دروس نظري باليني بعد از ظهر ها تدريس خواهد شد.

امتحان بخش هاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

– در پايان مدت هر بخش ارزيابي باليني باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – ميزان علاقه و پشتكار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه طبق برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

د – قدرت يادگيري و ميزان برداشت دانشجو از آموزشهاي باليني و پيشرفت او در طي كارآموزي در بخش نحوه انجام امتحان بعهده مسئولين بخش مربوطه مي باشد.

- شرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است.

- شرط ورود به مرحله كارورزي قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي‌باشد.

- طی دوره کارآموزی کارآموزموظف به انتخاب موضوع پایان نامه،ارائه پروپوزال ودریافت کد آن می باشد.

 

·         آزمون جامع پيش کارورزي (پره انترنی):

آزمون جامع پيش کارورزي دو بار در سال و بطور معمول در نيمه شهريور ماه و نيمه اسفند ماه هر سال بطور سراسری با اعلام از سازمان سنجش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي برگزار مي گردد.

            تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون جامع پيش كارورزي 3 نوبت مي باشد و غيبت غيرموجه در آزمون جامع به منزله يك نوبت شركت در آزمون مي باشد. دانشجويي که به علت مردودي مكرر در آزمون جامع پيش کارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشکي محروم مي گردد در صورتيکه ميانگين کل نمرات درس هايي که تا قبل از آزمون جامع پيش كارورزي گذرانده حداقل 10 باشد، طبق دستورالعمل مربوطه مي تواند به رشته ديگري در مقطع کارداني، کارشناسي پيوسته یا ناپيوسته تغيير رشته بدهد.

تبصره 1 – شركت در اين آزمون براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره 2 – شرط شركت در اين آزمون قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد.

    هر دانشجو براساس رتبه اي كه در اين امتحان بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله كارورزي در دانشكده مربوطه را دارد.

 

·         آزمون جامع OSCE پيش كارورزي و فارغ التحصيلي:

با توجه به اهميت ارزيابي مهارت هاي عملي دانشجويان، هر دانشجو موظف به شركت در دو آزمون جامع آسکي ميباشد. مرتبه اول بلافاصله بعد از آزمون جامع پيش کارورزي و قبل از شروع دوره انترني (آزمون جامع آسكي پيش كارورزي) و مرتبه دوم در زمان فارغ التحصيلي دانشجو (آزمون جامع آسكي فارغ التحصيلي). افراد حائز شرايط قبولي با دريافت گواهي قبولي از مرکز مهارت هاي باليني دانشگاه و احراز ساير شرايط مي توانند فارغ التحصيل گردند.

دانشجوياني كه نمره قبولي در اين آزمون ها را كسب ننمايند طبق آيين نامه آزمون هاي جامع آسكي پيش كارورزي و فارغ التحصيلي عمل مي شود.

 آیین نامه آزمون های جامع اسکی پیش کارورزی و فارغ التحصیلی

مرحله چهارم:

كارورزي باليني:

هدف از اين مرحله پرورش مهارتها و تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اتكاء بنفس و تكميل پرورش انديشه از طريق روياروئي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي و درماني و واگذار كردن مسئوليت امور بهداشتي – درماني به عهده او مي باشد.

 زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي 18 ماه است كه طي آن دوره هاي بهداشت، طب اورژانس،داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، روانپزشكي، عفونی وقلب توسط كليه كارورزان و يك دوره از دوره هاي اعصاب، پوست، چشم،گوش وحلق وبینی،اورولوژی وارتوپدی در بيمارستانهاي آموزشي و يا سايرمراکزی كه قابليت پذيرش كارورز را داشته باشند گذرانده مي شود.

– كارورز در طول 18 ماه دوران كاروزي مي تواند از يكماه مرخصي استفاده نمايد.

– در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. در خصوص موارد استثنائي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

- ساعت كار كاروزان توسط شوراي آموزشي دانشكده و يا بخشهاي مربوطه تنظيم خواهد شد.

بخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش بايد به بررسي و درمان بيماران سرپائي در درمانگاه ها با حضور و راهنمائي اعضاي هيئت علمي بخش اختصاص يابد.

- پس از خاتمه زمان كارورزي در هر بخش گواهي انجام كار و ارزيابي كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 20 با توجه به موارد زير توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده كارورز صادر مي شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

د – افزايش مهارت و ميزان برداشت كارورز از طول دوره كارورزي در آن بخش.

- شرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است.

- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارورزي 2 سال است. در صورتيكه كارورزي موفق به گذراندن اين مرحله طي 2 سال نباشد تصميم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

- بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موظف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد.

 

 

 

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر :

 

ادامه تحصيل دانشجويان رشته پزشکي بعد از اتمام دوره پزشکي عمومي در دو مرحله امکان‌پذير است:

1)  ادامه تحصيل در رشته‌هاي تخصصي باليني که داوطلب بعد از قبولي در امتحان پذيرش دستياري سراسري کشور مي‌تواند در رشته‌هاي تخصصي که در حال حاضر در داخل کشور ارائه مي‌شوند ادامه تحصيل دهد.
رشته‌هاي تخصصي باليني در حال حاضر شامل ۲۳ رشته مي‌باشد که عبارتند از : جراحي عمومي ،‌ جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي) ، جراحي کليه و مجاري ادراري تناسلي (ارولوژي) ، بيماريهاي اعصاب، بيماريهاي داخلي ، بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، بيماريهاي قلب و عروق ، بيماريهاي کودکان، بيهوشی ، پزشکي اجتماعي، پزشکي هسته‌اي ، آسيب‌شناسي (پاتولوژي) ، پوست ، پزشکي فيزيکي و توان‌بخشي، چشم‌پزشکي ، پرتودرماني (راديوتراپي) ، پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي) ، زنان و زايمان ، روان‌پزشکي، گوش و حلق و بيني ، پزشکي قانوني و طب کار مي‌باشد.

2) ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه: فارغ‌التحصيلان رشته پزشکي مي‌توانند در تخصص هاي علوم پايه پزشکي نظير فيزيولوژي ، ايمونولوژي، ژنتيک، ويروس‌شناسي پزشکي، ميکروب‌شناسي پزشکي ، انگل‌شناسي پزشکي، بيوشيمي ، آمار حياتي ، فیزیک پزشکی و تغذيه نيز شرکت نمايند.

 

اطلاعات جامع تر از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی را از اینجا و سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران را از

 

اینجا می توانید مشاهده کنید.