گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی پزشکی بالینیاسامی هیات علمی تمام وقت پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی
 
رشته و تخصص
1 دکتر قهرمان محمودی

 
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
2 دکتر فضه نادری

 
متخصص قلب
3 دکتر صابر شجاعی نوری

 
متخصص پوست
4 دکتر سیروس اردلانی

 
فوق تخصص جراحی قلب
5 دکتر سید رضا مدرس

 
فوق تخصص توراکس
6 دکتر ملودی عمرانی نوا

 
متخصص عفونی
7 دکتر پیمان گوران

 
فوق تخصص گوارش
8 دکتر علی مکارمی

 
فوق تخصص چشم
9 دکتر محمد سخایی

 
متخصص رادیولوژی
10 دکتر سید رضا آقاپور

 
متخصص ارتوپدی
11 دکتر رضا رستگار

 
فوق تخصص ریه
12 دکتر علی عباسی

 
متخصص پاتولوژی
13 دکتر مهدی فلاحتی

 
متخصص ارولوژی
14 خانم دکتر مرجان رعیت نیا

 
فوق تخصص نفرولوژی
 
 
 
اسامی هیات علمی نیمه وقت پزشکی


ردیف نام و نام خانوادگی
 
رشته و تخصص
1 دکتر سمیرا ولیپور

 
متخصص زنان و زایمان
2 دکتر محمد کاظم حریری

 
متخصص ارولوژی
3 دکتر مسعود فرینام

 
متخصص پوست
4 دکتر علی تقوی

 
فوق تخصص جراحی توراکس
5 دکتر آذین سلیمانی سوادکوهی

 
متخصص اطفال
6 دکتر قاسم باقرپور

 
متخصص جراحی عمومی
7 دکتر شراره ص هنرور

 
فوق تخصص روماتولوژی
8 دکتر کامران یزدان پناه

 
متخصص ارولوژی
9 دکتر محمد قربان زاده

 
متخصص ارتوپدی
10 دکتر فرهاد مشایخ بخشی

 
فوق تخصص غدد
 
 
 
سایر اساتید محترم پزشکی


ردیف نام و نام خانوادگی
 
رشته و تخصص
1 دکتر مهری حسین نژاد

 
متخصص زنان و زایمان
2 دکتر رجا اعتماد

 
متخصص زنان و زایمان
3 دکتر خدیجه یزدان مهر

 
متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ زنان)
4 دکتر علی جعفریان

 
متخصص اطفال
5 دکتر مسعود اسدی

 
متخصص اطفال
6 دکتر کیانا سعیدی

 
متخصص اطفال
7 دکتر حسین سلیمانی راد

 
فوق تخصص اطفال
8 دکتر سید جعفر مطهری

 
متخصص گوش،حلق و بینی
9 دکتر بهدیس متولی

 
متخصص گوش،حلق و بینی
10 دکتر مهرداد جعفری

 
متخصص گوش،حلق و بینی
11 دکتر رامین مفرح

 
فوق تخصص پوست
12 دکتر محمد کشوری

 
متخصص قلب(فلوشیپ)
13 دکتر حسین زارعی

 
متخصص قلب
14 دکتر محسن فقیهی نیا

 
متخصص قلب و عروق
15 دکتر هدی قاروی آهنگر

 
متخصص قلب و عروق
16 دکتر ستاره شمالی

 
متخصص چشم(فلوشیپ)
17 دکتر علی اصغری

 
متخصص چشم(فلوشیپ)
18 دکتر مهدی سیفی

 
متخصص نورولوژی
19 دکتر سید حسن مرتضوی

 
متخصص نورولوژی
20 دکتر امین صادقی

 
متخصص نورولوژی
21 دکتر سعید امیری

 
متخصص رادیولوژی
22 دکتر فرشته السادات حسینی

 
متخصص جراحی عمومی
23 دکتر مصطفی عشریه

 
متخصص بیماریهای داخلی
24 دکتر عمران عربی نژاد

 
متخصص ارتوپدی
25 دکتر شکوفه کامکار

 
متخصص ارتوپدی
26 دکتر حسینعلی عالیشاه

 
متخصص عفونی
27 دکتر هاشم هاشم پور

 
متخصص بیهوشی
28 دکتر مجید بصیرت

 
متخصص بیهوشی(فلوشیپ)
29 دکتر سید رضا جمالی

 
متخصص طب اورژانس
30 دکتر فاطمه روزبه

 
متخصص عفونی