گروه های آموزشی
مدیر گروه

مدیر گروه مامایی

خانم  دکتر مریم غلامی تبار

مرتبه علمی : مربی

گروه تخصصی : مامايي

تلفن : 34445542-011

سوابق علمی