گروه های آموزشی
#

آرشیو بخشنامه ها
ردیف بخشنامه تاریخ بخشنامه دانلود مشاهده جزئیات
1 آیین نامه پزشکی 96 1396/05/01 دانلود مشاهده جزئیات
2 آیین نامه دوره پزشکی عمومی 1396/07/01 دانلود مشاهده جزئیات
3 آیین نامه دوره دکتری 1396/07/01 دانلود مشاهده جزئیات
4 آیین نامه دوره تحصیلات تکمیلی 1396/07/01 دانلود مشاهده جزئیات
5 آیین نامه دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 1396/07/01 دانلود مشاهده جزئیات
6 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhD 1396/07/01 دانلود مشاهده جزئیات