گروه های آموزشی
مدیر پژوهش

مدیر پژوهش

 

نام: محمد

نام خانوادگی: وفایی نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک: mohamadvafaeenezhad@yahoo.com

تلفن تماس : 33175501