گروه های آموزشی
پراتیک

پراتیک

 

 

کارشناس مرکز:محبوبه رضایی ریکنده


 

 

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری،کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

 

 

 

*تاریخچه مرکز آموزش مهارتهای بالینی (skill  lap) در کشور:

 

 

سابقه تاسیس مراکز مهارتهای بالینی در دانشگاه های جهان به 25سال قبل بر می گردد که درایران به صورت اتاق پراتیک در دانشکده پرستاری بوده است و در دو دهه گذشته مراکز متعدد آموزش مهارت های بالینی در دانشکده های پزشکی تآسیس شده است از سال 1378معاونت آموزش و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی یک برنامه ریزی ملی به تشویق و حمایت دانشگاه جهت تآسیس این مراکز با هدف عمده آموزش مهارت بالینی در یک محیط شبیه سازی شده پرداخت .

 

 

معرفی مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد ساری:

 

 

این مرکز در سال 1393  با مساعدت ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر نیاز آذری و پیگیری مجدانه جناب آقای دکتر محمودی معاون پزشکی دانشگاه در طبقه همکف دانشکده علوم و پزشکی دانشگاه ساخته شده است .که دارای 6اتاق تو در تو برای آموزش دانشجویان پزشکی می باشد.

 

لازم به ذکر است این مرکز در زمینه برگزاری کلاسهای واحد مهارتهای بالینی  جهت دانشجویان پزشکی ،کلاسهای سمیو لوژی به شیوه کورس، برگزاری امتحانات  OSCE،برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گروههای مختلف، ارائه مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم و جزوات آموزشی و.......فعال می باشد.

 

رسالت مرکز:

 

ارتقاء سلامت و کیفیت مراقبت از بیماران و ارتقاء توانمندیها و مهارتها عملی کار آموزان ،کارورزان و دستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محی بالینی از طریق:

 

 

 

·         ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی ،رایانه ، مولاژو مانکن های آموزشی و CD وRole Playing

 

·         نو آوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی و ارتباطی

 

·         ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی و ارزیابی رو شهای گوناگون آموزشی

 

·         ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی ،مولاژ، ویدئوو رایانه

 

·         تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید، عکس،فیلم و نرم افزار های آموزشی

 

·         ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه  OSCE

 

هدف :

 

هدف اصلی مرکز شبیه سازی یک محیط بالینی است به طوری که دانشجویان آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها)در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند.البته مرکز جای آموزش بر بالین بیماردر شرایط واقعی را نمی گیرد،بلکه مکمل آن خواهد بود .همچنین دستیابی به راههای جدیدی ئر آموزش پرستاری و مامایی را فراهم میکند.

 

ویژگی های آموزش در مرکز:

 

-         کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی

 

-         امکان تکرار مهارت در محیط امن برای یادگیری عمیق تر

 

-         امکان خود آزمایی و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت ها

 

-         کاهش استرس دانشجو در امر آموزش(یادگیری مهارت)

 

-         احترام به حقوق بیمار

 

امکانات و تجهیزات آموزشی موجود:

 

·         امکانات سمعی و بصری

 

·         تجهیزات مربوط به معاینه فیزیکی

 

·         تجهیزات مربوط به تزیقات و پانسمان

 

·         تجهیزات مربوط به احیای قلبی ریوی

 

·         تجهیزات مربوط به مراقبت های گوارشی

 

·         تجهیزات مربوط به مراقبت های ارو لوژی

 

·         تجهیزات مربوط به مراقبت های عمومی

 

·         تجهیزات مربوط  به جراحی و اتاق عمل

 

·         تجهیزات مربوط به تروما

 

·         تجهیزات مربوط به زنان و زایمان

 

·         تجهیزات مربوطبه مراقبت از نوزاد

 

·         انواع تخت های بیمارستانی

 

·         انواع مانکن های هوشمند

 

·         انواع دستگاه الکترونیکی