گروه های آموزشی
سایت دانشکده

سایت دانشکده

 

سایت دانشکده پزشکی برای استفاده دانشجویان این دانشکده فعال می باشد. دانشجویان می توانند برای استفاده نرم افزاری یا استفاده از اینترنت به آن مراجعه نمایند.

 

سایت با حدود 50 متر­مربع فضا دارای 13 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر  می باشد.

 

همچنین به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشکده می‌رساند که دسترسی به پایگاههای ovid, ClinicalKey و UpToDate ،Elsevier ،Springer ،Wiley ،Cabi ،Ebsco  از داخل دانشگاه فراهم شده است.

کتابخانه دیجیتال