گروه های آموزشی
سمعی و بصری

سمعی و بصری

 

شرح وظایف بخش سمعی – بصری

 

    1 – راه اندازی کامپیوتر ها و وسایل کمک آموزشی در کلاس های آموزشی دانشکده

  2 – ارائه ی خدمات به اساتید و دانشجویان از نظر استفاده از سی دی های آموزشی

    3 – رفع عیب دستگاه ها در حین کلاس

  4 – امانت دادن نرم افزار های آموزشی به مراجعه کنندگان

    5 – اعلام وسایل مورد نیاز به مسؤولین مربوطه

 

امکانات بخش سمعی – بصری

 

 

1

 

تجهیزات

 

تعداد

 

2

 

دستگاه ویدئو سی دی                    

 

1 دستگاه

 

3

 

دستگاه سی دی      

  

2دستگاه         

 

4

 

دستگاه ویدئو کاست 

 

1 دستگاه

 

5

 

دستگاه اسلاید

 

5 دستگاه

 

6

 

دستگاه تین کلاینت

 

7 دستگاه

 

7

 

 

دستگاه ویژیوالایزر

 

 

2 دستگاه

 

 

 

دستگاه اورهد   

 

8دستگاه

 

9

 

دستگاه اپک

 

1 دستگاه

 

10

 

اسپیــکر 

 

4 دستگاه

 

11

 

لوح سی دی آموزشی

 

281 عدد

 

12

 

نوار ویدئویی           

 

60 عدد

 

13

 

نت تاپ                 

 

9دستگاه

 

14

 

ویدئو پرژکتور         

 

23 دستگاه

 

15

 

نوار اسلاید

 

-

 

16

 

مانیتور

 

19 دستگاه

 

17

 

کیس

 

10 دستگاه

 

18

 

میکروفن

 

2 دستگاه