گروه های آموزشی
صورتجلسات

                     صورتجلسات

صورتجلسه اولین جلسه ارزشیابی اساتیدمرکز EDC

 

اولین جلسه کمیته ارزشیابی مرکز EDC  با حضور اعضای کمیته مذکور در تاریخ 28/7/94 ( یکشنبه ) راس ساعت 11 با تلاوتی از قرآن کریم  برگزار گردید.

در شروع این جلسه سرکار خانم دکتر عمرانی نوا پس از خیر مقدم به حاضرین جلسه ،  برای اعضای کمیته به طور مختصر به شرح  وظایف مرکز ، همچنین اقدامات صورت گرفته شده پرداخت . سپس آقای دکتر رضا طاهری مسئول مرکز به شرح وظیفه کمیته آموزش اساتید و اهداف آینده کمیته پرداختند و با ذکر پیشنهادات به اعضاء،  مصوبات جلسه به شرح ذیل تائید گردید.

  1. با توجه به پیشنهاد اعضاء، دکتر عیسی لیالی  ( رئیس کمیته ) ، دکتر رضا طاهری ( دبیر کمیته ) و سرکار خانم دکتر حسینی شیرازی به عنوان مسئول پیگیری مصوبات جلسات  منصوب گردیده اند.
  2.  مقرر گردیده اعضاء کمیته مذکور طی گروه های دو نفره مسئولیت ارزشیابی و اجرایی رشته های آموزشی را برعهده گیرند.
  3. مقرر گردیده در صورت نیاز به کار دانشجویی از نماینده های کلاس استفاده گردد.(مسئولیت کار دانشجویی به عهده همان گروه می باشد.)
  4. مقرر گردیده بعد از بررسی های صورت گرفته شده اعلام نتیجه ارزشیابی با تائید رئیس دانشکده و فقط از طریق EDC یا گروه علمی مربوطه به صورت محرمانه به عضو هیات علمی ابلاغ گردد و برای رفع نقص های احتمالی مدتی برای جبران یا رفع آن در مکاتبه مشخص گردد.
  5.  مقرر گردیده بعد از بررسی های پایانی و مشخص شدن نقاط ضعف اساتید مکاتبه ای با کمیته آموزش اساتید جهت ارتقا اساتید با تشکیل کارگاه های مربوطه یا سخنرانی ها اقدام پذیرد.

 

 در نهایت جلسه ، در ساعت 12  با ذکر صلوات به اتمام رسید.