گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

                     اعضا و مسئول کمیته

اعضاء کمیته :
        1- دکتر قهرمان محمودی ( رییس دانشکده پزشکی)
        2- دکتر ملودی عمرانی نوا (معاون اموزشی دانشکده پزشکی)
        3سرکار خانم حوا عبدی ( مدیر آموزش دانشکده پزشکی )
        4- دکتر رامین مفرح (عضو هیات علمی رشته  پزشکی)
        5-  دکترایرج  محمدی (عضو هیات علمی رشته پزشکی)
        6- دکتر مهدی شریف (عضو هیات علمی رشته پزشکی )
       7- دکتر سارا علیپور (مسؤول دفتر توسعه اموزش)
       8- دکتر ازاده احمدی (عضو هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشت )
      9- خانم محبوبه محمدی (کارشناس مسوول استان )

 

  •  مسئول  کمیته برنامه ریزی درسی :

 

خانم حوا عبدی (مدیر اموزش)

رشته و گرایش تحصیلی : پرستاری

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد ساری

آدرس پست الکترونیکی:havaabdi@gmail.com