گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 اعضا و مسئول کمیته

اعضاء کمیته :

  1. سرکار خانم صغری حسنی ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  2. سرکار خانم حمیرا اکبرزاده ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  3. سرکار خانم دکتر کلثوم اکبرنتاج ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  4. سرکار خانم مینا اورنگ( عضو هیات علمی رشته پزشکی )
  5. جناب آقای هادی درویشی خضری ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )

 

 

  • مسئول کمیته توانمندسازی اساتید:
  • دکتر ایرج محمدی( مدیر گروه پزشکی- علوم پایه )

رشته و گرایش تحصیلی : پرتو پزشکی

درجه علمی : استادیار

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم تحقیقات

آدرس پست الکترونیکی: imohammadif@gmail.com