گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 اعضا و مسئول کمیته

اعضاء کمیته :

  1- دکتر ماندانا زعفری (  مدیر دفتر مطالعات و توسعه اموزش پزشکی )
  2- دکتر اذر اقامحمدی  ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
 3- دکتر ملودی عمرانی نوا (عضو هیات علمی رشته پزشکی)
4- دکتر مریم غلامی تبار  ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
5- دکتر مجتبی نبیلی (عضو هیات علمی رشته علوم ازمایشگاهی)
6- اقای وفایی نژاد (مدیر پژوهش)
7-خانم محبوبه محمدی (کارشناس استان)
8- خانم سکینه پورحسین (عضو هیات علمی رشته پرستاری)
9- خانم سارا علیپور (مسوؤل دفتر مطالعات و توسعه اموزش پزشکی)

 

  • مسئول کمیته توانمندسازی اساتید:
  • دکترماندانا زعفری( مدیر دفتر مطالعات و توسعه اموزش پزشکی )

رشته و گرایش تحصیلی : ژنتیک پزشکی

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آدرس پست الکترونیکی: mandana.zafari1762@@gmail.com