گروه های آموزشی
صورتجلسات

صورتجلسات

 

جلسات کمیته توانمندسازی اساتید و مصوبات آن :

  • صورتجلسه اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید مرکز EDC

صورتجلسه اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید مرکز EDC

اولین جلسه کمیته آموزش اساتید مرکز EDC  با حضور اعضای کمیته مذکور در تاریخ 28/7/94  ( یکشنبه ) راس ساعت 9 صبح با تلاوتی از قرآن کریم  برگزار گردید.

در شروع این جلسه سرکار خانم دکتر عمرانی نوا پس از خیر مقدم به حاضرین جلسه ،  برای اعضای کمیته به طور مختصر به شرح  وظایف مرکز ، همچنین اقدامات صورت گرفته شده پرداخت . سپس آقای دکتر رضا طاهری مسئول مرکز به شرح وظیفه کمیته آموزش اساتید و اهداف آینده کمیته پرداختند و با ذکر پیشنهادات به اعضاء،  مصوبات جلسه به شرح ذیل تائید گردید.

  1. با توجه به پیشنهاد اعضاء ، سرکار خانم صغری حسنی ( رئیس کمیته ) ، دکتر رضا طاهری ( دبیر کمیته ) و هادی درویش خضری به عنوان مسئول پیگیری مصوبات کمیته منصوب گردیده اند.
  2. مقر گردید اعضاء تا تاریخ 20/8/94 نظرات و پیشنهادات خود را در راستای اهداف کمیته ، به رئیس و دبیر کمیته به صورت تایپی تحویل دهند.
  3. مقرر گردید ، جهت ارتقاء اساتید در زمینه بازتاب ضعف مشترک اساتید ناشی از بررسی های کمیته ارزشیابی ، به صورت برگزاری سخنرانی یا کارگاه توسط کمیته آموزش اساتید تشکیل گردد.
  4. مقرر گردید در هنگام برگزاری کارگاه کلیه اعضای کمیته مسئولیت اجرایی آن را بعهده گیرند.
  5.  مکاتبات 7 کارگاه برای 6 ماهه دوم سال 94 انجام شده لذا مقرر گردیده رئیس کمیته فوق با هماهنگی مرکز EDC نیازمندیهای گروه های مختلف را در قالب کارگاه برای شش ماهه اول سال 95 را از مدیران و اعضای گروه های دانشکده مطالبه نمایند.

در نهایت جلسه ، در ساعت 10.30 با ذکر صلوات به اتمام رسید .

 

  •  صورتجلسه دومین جلسه توانمندسازی اساتید مرکز EDC