گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

اعضا و مسئول کمیته

 

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش :

  1. سرکار خانم مریم غلامی تبار ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  2. سرکار خانم لیلا مسلمی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  3. سرکار خانم آذر آقا محمدی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  4. سرکار خانم آتوسا کیالاشکی ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  5. سرکار خانم دکتر نسیم زارع نژاد (عضو هیات علمی رشته پزشکی )

 

 

  • مسئول  کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر نسیم زارع نژاد( مدیر گروه پزشکی - فیزیوپات)

رشته و گرایش تحصیلی :  پزشکی عمومی

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه شهید بهشتی

آدرس پست الکترونیکی: nzarenezhad@yahoo.com