گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

اعضا و مسئول کمیته

 

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش :

  1.  دکتر مریم غلامی تبار ( عضو هیات علمی رشته مامایی )
  2. سرکار خانم سکینه پورحسین ( عضو هیات علمی رشته پرستاری )
  3. اقای وفایی نژاد (مدیر پژوهش)
 

 

 

  • مسئول  کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر مریم غلامی تبار( مدیر گروه مامایی)

رشته و گرایش تحصیلی :  بهداشت باروری

درجه علمی : مربی

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه علوم پزشکی بابل

آدرس پست الکترونیکی:maryam.tabari407@gmail.com