گروه های آموزشی
صورتجلسات

صورتجلسات

جلسات کمیته پژوهش در آموزش و مصوبات آن :

 

    صورتجلسه اولین جلسه کمیته پژوهش در آموزش مرکز EDC

 

اولین جلسه کمیته پژوهش در آموزش مرکز EDC  با حضور اعضای کمیته مذکور در تاریخ 26/7/94 ( یکشنبه ) راس ساعت 9 صبح  با تلاوتی از قرآن کریم  برگزار گردید.

در شروع این جلسه سرکار خانم دکتر عمرانی نوا پس از خیر مقدم به حاضرین جلسه ،  برای اعضای کمیته به طور مختصر به شرح  وظایف مرکز ، همچنین اقدامات صورت گرفته شده پرداخت . سپس آقای دکتر رضا طاهری مسئول مرکز به شرح وظیفه کمیته آموزش اساتید و اهداف آینده کمیته پرداختند و با ذکر پیشنهادات به اعضاء،  مصوبات جلسه به شرح ذیل تائید گردید.

 

  1. با توجه به پیشنهاد اعضاء، سرکار خانم مریم غلامی تبار ( رئیس کمیته ) ، دکتر رضا طاهری ( دبیر کمیته ) و سرکار خانم لیلا مسلمی به عنوان مسئول پیگیری طرح های پژوهشی و مصوبات کمیته منصوب گردیده اند.
  2. مقرر گردید جهت دریافت طرح های سال 94 از اساتید ، رئیس کمیته مکاتبه ای با کلیه گروه های آموزشی انجام دهند.
  3. مقرر گردیده مطابق با شرح وظایف این کمیته کلیه طرح های دانشکده قبل از ارسال به دفتر پژوهش از طریق کمیته پژوهش مرکز EDC مورد بررسی قرار گیرد.
  4. مقرر گردیده در صورت ضرورت و در راستای دفاع از طرح های اساتید گروه پزشکی در شورای پژوهشی دانشگاه،  مسئولی توسط رئیس کمیته فوق جهت پیگیری و شرکت در جلسه شورای پژوهش معرفی گردد.
  5. مقرر گردید نسب به پیگیری طرح های برون دانشگاهی و چگونه جذب این طرح ها در جلسه آتی چاره اندیشی گردد.
  6. مقرر گردید مسئول پیگیری طرح ها سرکار خانم لیلا مسلمی با مراجعه به مدیریت پژوهش واحد آئین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل و شرایط ایده آل یک طرح پژوهشی را استخراج و در اختیار کمیته و اعضاء هیات علمی قرار دهند.
  7. مقرر گردید موانع و مشکلات در راستای ارائه طرح و مصوب شدن آن را به عنوان پیشنهاد به رئیس دانشکده جهت بازتاب به رئیس دانشگاه ارسال نمایند.

در نهایت جلسه ، در ساعت 10با ذکر صلوات به اتمام رسید .