گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 

اعضا و مسئول کمیته


 

  • مسئول  کمیته مشورتی دانشجویان:

دکتر ملودی عمرانی نوا(معاون آموزشی دانشکده)

رشته تحصیلی :  پزشکی

گرایش رشته تحصیلی : بیماری های عفونی

درجه علمی : استادیار

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه شهید بهشتی

آدرس پست الکترونیکی:melodyomraninava@yahoo.com