گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 

اعضای کمیته:
1- دکتر ایرج محمدی (عضو هیات علمی رشته پزشکی)
2- دکتر مجتبی نبیلی ( عضو هیات علمی رشته علوم ازمایشگاهی)


 

مسئول  کمیته مشورتی دانشجویان:

دکتر ملودی عمرانی نوا(معاون آموزشی دانشکده)

رشته تحصیلی :  پزشکی

گرایش رشته تحصیلی : بیماری های عفونی

درجه علمی : استادیار

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه شهید بهشتی

آدرس پست الکترونیکی:melodyomraninava@yahoo.com