گروه های آموزشی
عناوین کارگاه های برگزار شده

 عناوین کارگاه های برگزار شده

 

کارگاه ( 21 کارگاه)

 • برگزاری کارگاه آموزشی " ارتباط و تعامل با بیمار " –مدرس : دکتر قهرمان محمودی
 •    برگزاری کارگاه آموزشی " جستجوی منابع الکترونیک - " –مدرس : دکتر ماندانا زعفری
 • برگزاری کارگاه آموزشی " انسان شناسی قرآنی  "
 • برگزاری کارگاه آموزشی " روش تحقیق پیشرفته  " –مدرس : دکتر خادملو
 • برگزاری کارگاه آموزشی"بیان اهداف کارآموزی ارتقای بهداشت و چالش های سلامت و اهداف سلامت در هزاره سوم "– مدرس : دکتر قهرمان محمودی
 • برگزاری کارگاه آموزشی " نحوه تهیه گزارش تحلیلی " –مدرس : دکتر قهرمان محمودی
 • برگزاری کارگاه آموزشی " مهمترین شاخص های سلامت پزشک خانواده " –مدرس : مهندس یوسفی
 • برگزاری کارگاه آموزشی " مدیریت برنامه ریزی و نظارت در شبکه های بهداشتی درمانی " –مدرس : دکتر جهانی
 • برگزاری کارگاه "End Note  "— مهندس احمد اسفندیاری
 • برگزاری کارگاه آموزشی " آموزش سلامت در شبکه های بهداشتی درمانی " –مدرس : دکتر مهدوی
 • برگزاری کارگاه آموزشی " نقش کارشناسان بهداشت عمومی " –مدرس : دکتر یوسفی
 •   برگزاری کارگاه "End Note  "- دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی – 13/2/94 برگزاری کارگاه آموزش بالینی
 •  برگزاری کارگاه Clinical Teaching Workshop "  " در بیمارستان ولی عصر ( عج ) قائمشهر – 18/6/94
 • برگزاری دوره آموزشی " بررسی وضعیت سلامت جسمی و روحی " – 20/7/97
 • برگزاری کارگاه " آشنایی با منابع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان Wiley online library  " در تاریخ 9/8/94
 • برگزاری کارگاه آموزشی " پروپوزال نویسی در بیمارستان ولی العصر ( عج) " – 28/8/94
 • برگزاری جلسات مکرر کمیته های مشورتی دانشجویان پزشکی، پرستاری ، مامایی و بهداشت در هر ترم
 • برگزاری کارگاه " ایمنی مددجو - دانشجویان پرستاری" - 28/9/94
 • برگزاری کارگاه " مهارت های ارتباط -  دانشجویان پرستاری "- 29/9/94
 • " کارگاه کنترل عفونت 1 " برای دانشجویان پرستاری- 13/2/94
 • " کارگاه کنترل عفونت 2 " برای دانشجویان پرستاری- 20/2/94