گروه های آموزشی
عناوین سخنرانی های برگزار شده

عناوین سخنرانی های برگزار شده

سخنرانی ها ( 33 سخنرانی )

 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " نرم افزار  EndNote سخنران : هادی درویشی خضری
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   CellTreg - سخنران : سرکار خانم دکتر راضیه زارعی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   HelicoBacter Pylor و تهوع استفراغ بدخیم حاملگی- سخنران : سرکار  خانم ماندانا زعفری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " ارتباط با بیمار - سخنران : دکتر قهرمان محمودی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " اسهال و استفراغ در کودکان - سخنران : سرکار خانم صغری حسنی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "  کاربردهای نوین تله مدیسین - سخنران : آقای هادی درویش خضری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "  سنجش بیومولکول ها - سخنران : آقای دکتر عیسی لیالی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " پوکی استخوان  سخنران : هادی درویشی خضری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   روش های مختلف کمک ناباروری در انسان (( ART - سخنران : سرکار خانم سیمین محمدی گرجی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   بررسی تاثیر HBOT بر روند تسریع بهبودی زخم پای دیابتی- سخنران : سرکار خانم ماندانا زعفری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "تازه های سرطان و باروری - سخنران : سرکار خانم مریم توفیقی نیاکی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " in vitro perfilization - سخنران : سرکار خانم مریم غلامی تبار
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " لقاح آزمایشگاهی IVF ) (  - سخنران : سرکار خانم مریم غلامی تبار
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "آشنایی با مزاج شناسی و حفظ الصحه در طب سنتی ایران- سخنران : سرکار خانم آذر آقا محمدی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " Sharps ingury - سخنران : سرکار خانم علیه عباسی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   انتقال خون و فراورده های آن- سخنران : سرکار خانم حمیرا اکبرزاده
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   مکانیزم های فرار ویروس از سیستم ایمنی بدن- سخنران : سرکار خانم مینا اورنگ
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   حوادث و سوانح هسته ای از دیدگاه پزشکی - سخنران : آقای دکتر هادی طالشی آهنگری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   CABG and Nirsing car  - سخنران : سرکار خانم حمیرا طهماسبی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " واکسن های ژنی - سخنران : سرکار دکتر عیسی لیالی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان مهارتهای برقراری ارتباطی- سخنران : سرکار خانم دکتر حسینی شیرازی
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " ارزیابی وضعیت روان - سخنران : سرکار خانم دکتر کلثوم اکبر نتاج
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " Nirsing car   MI and - سخنران : سرکار خانم حمیرا طهماسبی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " تکنولوژی بایوکاتالیست ها - سخنران : سرکار دکتر عیسی لیالی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "معرفی طب سنتی ایرانی ، اسلامی- سخنران : سرکار خانم آذر آقا محمدی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " مفاهیم تندرستی در جوامع مختلف - سخنران : دکتر بهمن نیک پور
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " کاربرد شبیه سازی در تصویر برداری پزشکی- سخنران : دکتر هادی درویشی خضری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "جستجوی مقالات پزشکی- سخنران : سرکار خانم آذر آقا محمدی
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "جستجوی مقالات پزشکی- سخنران : سرکار خانم ماندانا زعفری
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "سلامت روز جهانی بهداشت- سخنران : حسین یوسفی
 •  برگزاری سخنرانی علمی با عنوان مهارتهای برقراری ارتباطی- سخنران : سرکار خانم دکتر حسینی شیرازی
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " ارتباط و تعامل با بیمار- سخنران : دکتر قهرمان محمودی  
 • برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "   Mental status examination (MSE)- سخنران : سرکار خانم کلثوم اکبر نتاج