گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 

اعضای کمیته :

1- دکتر قهرمان محمودی (رییس کمیته)
2- دکتر ملودی عمرانی نوا (دبیر کمیته)
3- دکتر رامین مفرح 
4- خانم حوا عبدی 
5- اقای محمد وفایی نژاد


 

  • اعضای کارگروه حوزه های نه گانه خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی

1- حوزه رسالت و اهداف: 1- دکتر ملودی عمرانی نوا   2- دکتر رجا اعتماد
2- حوزه برنامه اموزشی : 1- دکتر کلثوم اکبر نتاج   2- خانم حوا عبدی   3- خانم شیوا نوریان  4- اقای محسن اقاجانی پور
3- حوزه ارزیابی دانشجو : 1- خانم سارا علیپور   2- خانم لیلا میرمحمدی   3- خانم ربابه خلیلی
4- حوزه  دانشجویان : 1- دکتر مجتبی نبیلی   2- دکتر مینا اورنگ  3- خانم عادله یوسفیان   4- اقای امین اسمعیل زاده
5- حوزه هیات علمی: 1- خانم سکینه پورحسین   2- اقای محمد وفایی نژاد   3- خانم محبوبه محمدی
6- حوزره منابع اموزشی : 1- دکتر اذر اقامحمدی   2- دکتر مریم غلامی تبار  3- خانم محبوبه رضایی
7- حوزه ارزشیابی دوره:1- دکتر ماندانا زعفری 2- دکتر لیلا مسلمی 3- خانم ربابه خلیلی
8- حوزه مدیریت مالی و اجرایی: 1- دکتر ایرج محمدی 2- اقای غلامعلی نشومی 3- آقای محمد برزگر
9- حوزه بازنگری مستمر: 1- دکتر مهدی شریف 2- خانم سارا محمد نژاد