گروه های آموزشی
لیست تجهیزات

لیست تجهیزات
ترالی چرخدار2
پایه سرم6
ترالی اورژانس 2
کپسول اکسیژن 6
ترالی حمل کپسول اکسیژن6
وایت برد3
صندلی چوبی
میز چوبی
برانکارد
لارنگوسکوپ
آمبوبگ3
فشارسنج عقربه ای 4
گوشی پزشکی
لارنگوسکوپ
مولاژ قلب
چراغ قوه (دو عدد)
لوله تراشه
سینی دارو
لارنگوسکوپ اطفال
پت سوچور
کات نوزاد2
ترالی چرخ دار
بین2
ساکشن جدید
بدتیبل9
لاکر8
چهار پایه8
تخت بیمار9
واکر
دستگاه فور
میز
تشک مواج
ساکشن قدیم
تخت ژینکولوژی
پاراوان
برانکارد حمل بیمار چرخ دار
اسپاکلوم3
فشارسنج جیوه ای2
گوشی پزشکی4
جار
اسپاکلوم ورجین
بوژی
چکش رفلکس
کورت
بیکس کوچک
دیش درب دار
پنس و قیچی
بدپن
چهار پایه دو طبقه
تخت ژینکو
میز معاینه چوبی
وسایل اپی
ویلچر
برانکارد
ترالی چرخدار
فشارسنج جیوه ای 2
گوشی پزشکی12
فشار سنج عقربه ای4
رسیور
سرنگ شستشوی گوش
وسایل گچگیری
ظرف پنبه الکل کوچک
ظرف پنبه الکل بزرگ
اسپاکلوم بینی
پنس دان
ترالی چرخ دار
چکش رفلکس
اتوسکوپ
CD قلبی ریوی
سینی
انواع پنس و پنست
انواع کیسه یخ و گرم
فشار سنج اطفال
ترازوی نوزاد
ترازوی کودک
بویلر
کمد ویترینی
پاراوان
افتالموسکوپ
نگاتوسکوپ2
افتالموسکوپ 10
اتوسکوپ گوشی 10
فشار سنج عقربه ای 11
لارنگوسکوپ بزرگسال 4
لارنگ.سکوپ اطفال 2
چراق قوه پزشکی2
ترازوباقابلیت اندازه گیری قد
فشارسنج ایستاده
دستگاه ترمومتر گوشی
کپسول آتش نشانی
کلیشه یا ترالی پرونده
جار
کپسول اکسیژن
ترالی حمل اکسیژن
ترالی
وایت برد
ویدیو پرژکتور
کپسول آتش نشانی2
ترازو
تخت اتاق عمل
ترالی اتاق عمل
مانکن تمام تنه CPR  نوزاد
مانکن CPR
مانکن احیا نوزاد
مدل نیم تنه چوکینگ
مانکن روی تخت بیمار3
دستگاه الکتروشوک
دستگاه ECG
- مدل نیم تنه بزرگسال
مانکن زایمان
مدل نیم تنه آموزش زایمان
هیت لمپ
مانکن روی تخت CPR
مدل آموزشی معاینات زنان
مدل آموزشی توشه
مراحل لقاح
جفت
جنین
مدل آموزشی پستان
مدل آموزشی مانور لئوپولد
مولاژ رحم
مدل رحم
مولاژ ژینتال خارجی
مولاژ رحم
مدل آموزشی اپی زیاتومی
کیت سوچور چند لایه
ست IUD
مولاژ ادراری
نیمرخ لگن
نیمرخ کلیه
مدل سونداژ مرد
ست سونداژ
ست کامل تزریقات
لگن استخوانی
دستگاه تزریق وریدی
انکوباتور
چادر اکسیژن
مدلهای سوختگی (1N-2N-3N)
مدل آموزش بخیه
مدل ست تزریقات وریدی
معاینه پروستات
مانکن روی تخت
مدل بخیه زدن پا
مدل بخیه زدن دست
مدل بخیه زدن صورت
مدل خونگیری شریانی
مولاژکبد
معاینه پروستات
مگا کد
مل معاینه چشم
مدل اپیستاکسی
مدل تزریق عضلانی
مدل لوله گذاری
مانکن چشم 2
مانکن گوش1
مدل معاینه چشم 1
مدل معاینه گوش1
مولاژ رکتال و پروستات 1
مولاژ معاینه پستان
مولاژ نوزاد با کنترل علایم حیاتی
مولاژ پرستاری کامل با کنترل فشار3
مدل چرخش سر جنین در لگن 2سری
مدل لیگامانت دار زنان 2
مدل افاسمان در دیلاتاسیون 2سری
مدل مانور لئو پولد1
مدل آیو دی نمونه برداری 2سری
مدل معاینه ژنیکولوژی 2سری
مدل سن بارداری 1
مدل انواع لگن 2
مدل آموزش اپی زیاتومی2
مدل زخم بستر1
مدل استخوان لگن همراه با سر نوزاد1
مدل خونگیری دست
مدل آسپیراسیون زانو
اسکلت کامل انسال
مولاژ(LP)
مدل ALSکودک 1
مدل ALSبزرگسال 1
مدل BLSکودک 2
مدل BLSشیر خوار2
مدل لوله گذاری نوزاد3
مدل ALSنوزاد
مانکن تزریق IM
مدل استومی 1
مانکن تمام تنه پرستاری1
مولاژخون گیری سر نوزاد
مولاژپا
مولاژلگن زایمان
نیم تنه شفاف معاینه
رحم مولتی پاره
مدل شیر خواره   INFANT CRIS ECG
مدل ALS بزرگسال SMART STAT
مدل حاملگی(لئوپولد)
مانگن کنترگذاری مرد
مانگن کنترگذاری زن
مدل انما
مانکن معاینه پستان
مولازسمع قلب و ریه 2
مولاززایمان و احیا با دو جنین 1
مولاژ تکه های اندام
گرمکن خون
ماشین بیهوشی
میکروسکوپ جراحی
مدل لارنژ
مدل آموزش دیلاتاسیون