گروه های آموزشی
آزمون صلاحیت بالینیآزمون صلاحیت بالینی
    این آزمون برای دانشجویان پزشکی به جهت سنجش کفایت بالینی انجام می شود . شامل یکسری ایستگاههای زمان بندی شده که دانشجو از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می کند که از این  ایستگاها  ایستگاه عملی  و ایستگاه سوال و ایستگاه (REST) داریم . دانشجویان ابتدای ورود قرنطینه می شوند در قرنطینه پروتکل آزمون توسط همکاران با نمایش فیلم و پاورپوینت توضیح داده می شود. بر اساس تعداد دانشجو  به ترتیب حروف الفبا گروه بندی می شوند و گروه اول پشت در کلاس روی صندلی می نشینند. سوالات روی درب اتاق چسبانده شده است بعداز یک دقیقه زنگ به صدا در می آید و دانشجویان وارد کلاس می شوند و توسط پرسشگر مربوطه که از پزشکان فوق تخصص و یا متخصص می باشند به وسیله چک لیستهایی که در اختیار دارند ارزیابی می شوند و دانشجویان در رابطه با سوال مورد نظر پاسخ خود را روی مانکن یا مولاژ انجام می دهند. دانشجو بعد از پاسخ به سوال و انجام کار عملی و یا تئوری مورد نظر که زمان آن 5دقیقه می باشد و شنیدن صدای زنگ از ایستگاه خارج و به طرف ایستگاه بعدی می رود و باز هم یک دقیقه روی صندلی مورد نظر می نشیند و بعد همان سیکل تکرار می شود . بعد اتمام 15 ایستگاه دانشجویان وارد قرنطینه خروجی می شوند و در قرنطینه آخر فرم نظر خواهی را پرنموده و تا پایان آزمون در قرنطینه می مانند.