گروه های آموزشی
فرم ارزشیابی اساتیدقابل توجه دانشجویان گرامی: لطفا بعد از پر کردن فرم ارزشیابی آن را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

 
saraalipoor92@gmail.com

فرم ارزشیابی بالینی