برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس معاون علوم پزشکی استان با روسای دانشکده های پزشکی و علوم پزشکی ۹۹/۵/۱۴

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس معاون علوم پزشکی استان با روسای دانشکده های پزشکی و علوم پزشکی با محوریت بررسی و پیش بینی بودجه عملیاتی دوره مالی ۹۹-۱۴۰۰

شرکت در وبینار سراسری اینترنشیپ پرستاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

شرکت در وبینار سراسری اینترنشیپ پرستاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 99/5/13

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مراکز تحقیقاتی 99/5/7

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مراکز تحقیقاتی 99/5/7

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی در تاریخ 99/5/2

برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش اعضا هیات علمی علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش اعضا هیات علمی علوم پزشکی واحد ساری 99/4/22

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس گردهمایی روسای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس گردهمایی روسای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 99/4/17

منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به همراه بودجه بندی سوالات

منابع آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به همراه بودجه بندی سوالات

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی