تبریک روز ماما

روز ماما بر اساتید گرامی و دانشجویان عزیز مبارک

بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه

بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری 98/11/17

برگزاری جلسه کمیسیون آموزشی معاونت علوم پزشکی استان

برگزاری جلسه کمیسیون آموزشی معاونت علوم پزشکی استان سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵

برگزاری كارگاه آموزشي لاگ بوك

برگزاری كارگاه آموزشي لاگ بوك در تاريخ 98/11/7

تبریک سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار

تبریک سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار

برگزاری جشن روز پرستار در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری جشن روز پرستار در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی