لزوم اخذ واحد طب سنتی قبل از فارغ التحصیلی

لزوم اخذ واحد طب سنتی قبل از فارغ التحصیلی برای دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و مامایی

برگزاری سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۶

برگزاری سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۶ همزمان با سراسر کشور، در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه١٤٠٠/٣/٢ ساعت ١٢-١٠ با حضور اعضاي حوزه هاي شش(منابع آموزشي)و هفت( ارزشيابي دوره)

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه١٤٠٠/٣/٢ ساعت ١٢-١٠ با حضور اعضاي حوزه هاي شش(منابع آموزشي)و هفت( ارزشيابي دوره)

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز شنبه ١٤٠٠/۳/۱ ساعت ١٠-٨ با حضور اعضاي حوزه هاي پنج(هيات علمي)و هشت( مديريت عالي و اجرايي)

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز شنبه ١٤٠٠/۳/۱ ساعت ١٠-٨ با حضور اعضاي حوزه هاي پنج(هيات علمي)و هشت( مديريت عالي و اجرايي)

برگزاری جلسه مشورتی دانشجویان رشته پزشکی عمومی

برگزاری جلسه مشورتی دانشجویان رشته پزشکی عمومی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ در سالن vip دانشگاه

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه ١٤٠٠/٢/٢٦ ساعت ۱۲-۱۰

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه ١٤٠٠/٢/٢٦ ساعت ۱۲-۱۰ با حضور اعضاي حوزه هاي یک(رسالت و اهداف) و چهار( دانشجویان)

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه ١٤٠٠/٢/٢٦ ساعت ١٠-٨

برگزاری جلسه اعتباربخشي در روز يكشنبه ١٤٠٠/٢/٢٦ ساعت ١٠-٨ با حضور اعضاي حوزه هاي دو( برنامه آموزشی) و سه( ارزیابی دانشجو)

برگزاری جلسه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی با حضور رییس دانشکده پزشکی، مسوولین، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده

جلسه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی با حضور رییس دانشکده پزشکی، مسوولین، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ساعت ۹:۳۰-۸ صبح در vip دانشگاه برگزار گردید

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی