برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته پزشکی عمومی خانم شکوفه شریف در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری برگزار گردید

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

جشن دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی سال ۹۱ واحد ساری

برگزاری جشن دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی سال ۹۱ واحد ساری در تاریخ 98/6/7

تبریک روز پزشک

روز پزشک بر تمام پزشکان محترم و دانشجویان گرامی رشته پزشکی مبارک باد

برگزاری ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی با شرکت دانشجویان رشته پزشکی واحد ساری و تنکابن در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در تاریخ 1398/5/24

دفتر مشاوره روانشناسی

دفتر مشاوره روانشناسی حوزه پزشکی در دانشکده پزشکی

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مورخ 96/8/15 و 96/8/22