برگزاری کارگاه آموزش مجازی تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی ویژه اساتید و دانشجویان دکتری

برگزاری کارگاه آموزش مجازی تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی ویژه اساتید و دانشجویان دکتری

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پره انترنی دانشجویان پزشکی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در تاریخ 99/12/14

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پره انترنی دانشجویان پزشکی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در تاریخ 99/12/14

شرکت در جلسه ویدیو کنفرانس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت هماهنگی در راستای دور دوم اعتبار بخشی رشته پزشکی عمومی دانشکده های علوم پزشکی در روز یکشنبه 99/12/10

شرکت در جلسه ویدیو کنفرانس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت هماهنگی در راستای دور دوم اعتبار بخشی رشته پزشکی عمومی دانشکده های علوم پزشکی در روز یکشنبه 99/12/10

بازدید بازرسان مرکز ملی اموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی درتاریخ99/12/5 از فضای فیزیکی و امکانات دانشگاه ازاد اسلامی مازندران(ساری)جهت راه اندازی این مرکز

بازدید بازرسان مرکز ملی اموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی درتاریخ99/12/5 از فضای فیزیکی و امکانات دانشگاه ازاد اسلامی مازندران(ساری)جهت راه اندازی این مرکز

برگزاری جلسه وبینار هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با موضوع تحریف امام ره و انقلاب

برگزاری جلسه وبینار هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با موضوع تحریف امام ره و انقلاب

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید استان مازندران

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید استان مازندران

برگزاری کارگاه مجازی فارماکولوژی بالینی

برگزاری کارگاه مجازی فارماکولوژی بالینی سه شنبه 99/11/28

برگزاری سمپوزیوم تخصصی بررسی ابعاد تشخیصی و درمان کووید19 دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

برگزاری سمپوزیوم تخصصی بررسی ابعاد تشخیصی و درمان کووید19دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی