برگزاری کارگاه تفسیر و بررسی تست های تشخیصی آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه تفسیر و بررسی تست های تشخیصی آزمایشگاهی با حضور تمام دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری

اطلاعیه آموزشی دانشجویان پزشکی

الزام شرکت در آزمون صلاحیت بالینی قبل از فارغ التحصیلی

ماراتن علمی دانشجویان پرستاری

انجمن علمی دانشجویان پرستاری دانشکده پزشکی واحد ساری در نظر دارد ماراتن علمی کشوری را بین دانشجویان پرستاری برگزار نماید

کارگاه آموزشی اعتبار بخشی درونی دوره پزشکی عمومی

برگزاری کارگاه آموزشی اعتبار بخشی درونی دوره پزشکی عمومی در روزهای ۱۵و ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشکده پزشکی

جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی

تشکیل جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی واحد در تاریخ 98/2/11

اکران فیلم سینمایی " یتیم خانه ایران"

پیشنهاد تماشا فیلم سینمایی " یتیم خانه ایران"

تبریک روز ماما

روز ماما بر اساتید محترم و دانشجویان عزیز گروه مامایی مبارک

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد در ساختمان پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مورخ 96/8/15 و 96/8/22