برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار mcq

کارگاه آموزش نرم افزار mcq در سه جلسه در دانشکده پزشکی برگزار شد

بازدید هیات بورد تخصصی رشته دندانپزشکی از واحد ساری

حضور نماینده بورد تخصصی دندانپزشکی

کارگاه ارزیابی قضاوت بالینی-دکتر مریم قائمی

این کارگاه با موضوع ارزیابی قضاوت بالینی توسط دکتر مریم قائمی امیری استادیار برنامه ریزی آموزشی بصورت مجازی تشکیل شد.

شصت و پنجمین دوره آزمون علوم پایه

شصت و پنجمین دوره آزمون علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی

برگزاری کارگاه ایمونوهماتولوژی

جلسه اول از سلسله جلسات علمی طب انتقال خون در پزشکی

دور دوم واکسیناسیون اساتید

واکسیناسیون دوز دوم واکسیناسیون اساتید در دانشکده پزشکی

جلسه اعتباربخشی حوزه شش

جلسه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی حوزه شش

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی مهرماه 1400

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی مهرماه 1400

کارگاه آموزشی ایمنوهماتولوژی

کارگاه آموزشی ایمنوهماتولوژی ویژه دانشجویان پزشکی

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 99/12/14

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی