/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه دامپزشکی / بهداشت مواد غذايي

بهداشت مواد غذايي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1142193 خليل ابدالي اميرابادي كاظم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1226283 صادق ابراهيمي باداشتيان حميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1240344 رضا اسحاقي ايرج 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1090774 راضيه اسحاقي شهرضايي نبي الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1231761 عليرضا اسلامي كولايي عبيدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1158054 منصور امرايي سيف اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1139567 محمدرضا ايرانمنش محمدجواد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1242023 امين ايوبي عبدل الرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1186289 عليرضا برادران بزاز محمدمهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1217986 محمدسجاد برخورداري ناغاني خداداد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1209163 بيژن بني اسدي محمدمهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1091826 اناهيتا بهداروند ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167240 مهدي بهمن دهكردي عبدالرحيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128081 بهلول پارسافر عوض 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1052439 مريم تراب محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1233731 اميرعباس تيراندازعثمانوند جليل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1254912 نريمان جعفري رمضانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1195916 عبداله حاجي پور ساعدبگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1198594 محمد حسن بيكي خليل اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1142121 سيدمهراب حسيني سيدبهروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1084043 زهرا حصيري محمدكريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1140816 محمدتقي حيدريان كاظم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1123253 علي خدادادي بايقوت غيبعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1022009 پريسا خلفيان حاجتمراد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1097979 مرضيه خوري حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1136654 وحيد دامود شيرزاد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1040550 الهام داياب خسرو 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1074619 مهسا درويشي مراد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1107512 زينب رباطي ميرزا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1247846 حسين رضويان ميردوست 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1216855 افشين رعنايي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1084576 مرجان روحي شه بين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1195653 حامد سردرودي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1183036 مهدي سليماني احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1076197 نيلوفر سليماني مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1180497 امين شكيبي اميراذر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1003430 بدري صادقي بهمن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1171260 رضا صادقيان محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1121399 علي عبدامامي عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1100016 پريسا علي پورنشلي محمدصالح 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1186586 محمد فرح بخش كارگشا اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1131253 ارش فرهودي رسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1240729 روح الله قاسمي خداخواست 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1160278 صيدمحمد قاسمي مراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1231645 محمد قلي پورگودرزي خضراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027759 گلچمن كربلايي زاده اطاقسرايي رحمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1091605 مليحه كرمي مسعودعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1245610 محمد كنگرلو محسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1156098 محمدحسن گلپايگاني حيدر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1198969 پويان گلچين عبدالرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1192902 اباذر لامعي يوسفعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1241932 احسان محبي كيومرث 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1219707 محمدصادق محتشم علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1053267 مهشيد محمدي عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1093908 فرزانه محمودي كردي خدابخش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1064652 شبنم مختاري علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1159792 محمدحسين مسلمي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1103087 سيده بيتا موسوي نافچي سيداكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1219623 محمد ميرزانژاد توكل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1207237 عنايت ميرزايي مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1170212 محمدباقر نامجو مهديقلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1225600 جواد نصيحتي ايرانق علامحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1072512 نظيره ويسي رستم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1024291 غزال يحيي پوررضاكلايي سيروس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   1446 محمد فرح بخش کارگشا اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   2888 بهاره هنديجاني صفر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 178   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1911    ديروز: 4080    اين ماه: 70539    تاکنون : 2983532