/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه دامپزشکی / قارچ شناسي

قارچ شناسي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1118995 اسمعيل حياتي قيطاس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1061397 اذر كرمي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 98   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1913    ديروز: 4080    اين ماه: 70541    تاکنون : 2983534