/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1109462 اسما احمدي بابا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1190760 يعقوب اسدي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193349 سيدرضا حسيني وردنجاني سيدمسيح 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141598 كيقباد دانشيان كنانلو رضاقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117344 احمد دلال طوقچي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135013 حامد دياني محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1167532 محمدسعيد روستا محمدصادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1225796 محمدجواد سبط الشيخ مرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1073071 سحر سليماني رسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1175874 ابراهيم شاهچراغي قلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009089 سيده فريبا شفيعي سيدكريم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1118191 علي صادقي شهميرزادي رحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173883 كاظم طيبي فرد علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1086463 زهرا مهربان پژوه منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
   3397 زهره مردانشاهي احمد 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 97   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1918    ديروز: 4080    اين ماه: 70546    تاکنون : 2983539