/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / علم اطلاعات و دانش شناسي-بازيابي اطلاعات و دانش

علم اطلاعات و دانش شناسي-بازيابي اطلاعات و دانش

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1121188 قاسم علي احسانيان عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1114183 مهدي احمدي پور نجات الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135774 مجتبي ازقندي شهري حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1064581 نازنين اسحقي گرجي محمدصادق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1061609 مسيحه اسدي براتعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119647 حسين اسفندياري تاجعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1025450 فاطمه اعتمادي حبيب الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144604 الياس بخشي محمدغياث 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1126181 فرهاد بزرگ ضيابري شعبانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055276 الهام بنايي خليل اباد علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1008621 ليلا بهادري سليم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1017263 سها بيرانوند فرج اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1022127 پريسا جلا پرويز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148841 حمزه علي جلالي فر فريدون 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040795 سميه جواديان نيك اسدالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1071033 زليخا جهانشاهي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1039873 نسيمه جهاني بهنميري عسكري 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1011010 معصومه داداش زاده اصل مالك 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127857 مرادخون دستاران ولي خون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1015420 انسيه دل پيشه اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1013757 زهره دهقاني جعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193112 سيدرضا رستمي سيدجعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1019726 بهاره رشيدي علويجه حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155974 حسنعلي رضايي كهخا محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1058154 مونيكا زارعي ساروكلايي حبيب الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056681 مريم زرقاني محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1007251 افسانه سازگاريان حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1030378 فاطمه شريح اصفهاني رحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020511 ام البنين شكوري عزيزاله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1060283 مريم شمسايي كرم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1001849 مينا شهبازي كرتياني حاجي اقا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020799 طاهره صادقي خرمدشتي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215258 حسام صدرالديني چترودي عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1017003 فاطمه طاهرخاني محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1044975 راضيه طبقي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020589 راحله طلوعي محمدكاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1004324 زهراسادات عالمي سيدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040602 مريم عظيميان حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043131 خديجه غلامي جهانبخش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1024572 عادله فخاري سعادت محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150376 حسن علي فريدوني قنبرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032057 مرضيه فلاح كردابادي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042755 بهاره قاسمي قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1147070 مهدي كريمي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1026951 مونا كورانلو محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1023110 زهرا لطفي بخشايش حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059995 زينب محبي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1022709 فاطمه محشوريان كاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1011083 هاجر محمدزاده رحمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1120453 احمد محمدي محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1030369 الناز مرادي حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1113468 سردار مردانه حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153349 محمد مريدي حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038894 مريم مقدم سميرا مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1118131 غلامحسن ملايكه خسروشاهي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1177276 ابراهيم ملايي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1000774 نورالسادات موسوي بهاالدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1035052 سارا نارويي محمود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1012601 الهه نفري زاويه ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117308 حسن نيك نژاد جواد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190951 مجيد همتي شريف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212147 محمدباقر ياوري حسينعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182483 بهروز يل اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145606 محمدجواد يل پور عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145017 مهدي يونسي ارا محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 133   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1935    ديروز: 4080    اين ماه: 70563    تاکنون : 2983556