/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / فلسفه تعليم و تربيت-تعليم و تربيت اسلامي

فلسفه تعليم و تربيت-تعليم و تربيت اسلامي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1003985 شهلا اسدي پور علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141258 علي اصغرزاده هاشم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112077 علي افسري تعارفعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1059739 سميرا اميري قنات سامان محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005162 شهين اميري كچمي عين اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1017737 مهرنوش اميني مرتضي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137732 فتح اله انديشه جاني 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124285 اصغر ايراني حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113409 علي بابائي خرزوقي قديرعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1168023 جعفر باقري غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005935 نادره بحري عليرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1029392 سعيده سادات بني جمالي سيدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161146 وجيهه اله پرويزي اسداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143375 سيدعبدالصاحب تقوي سيدعبدالرسول 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110604 حميد توبك امين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116956 سعيد توكلي اسكندر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137350 محمدرضا ثباتي غريب رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131362 رحمت جهان فر امان اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043846 نير حاجي طاهر غلامعباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1186595 سيدعبدالرزاق حسيني سيدعبدالغفار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008132 سيده بدري السادات حسيني سيدصادق 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128006 عليرضا حشمتي محمدرشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1144385 حسين حيدري محمدنبي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162904 جهان فر داودي بهمن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173617 مهدي درويش پور علي اشرف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1021681 ندا راهداري عبدالحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000654 زهرا رزمجويان قاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1061785 شيدا رستمي مجيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124635 حبيب اله رمضاني غلام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116854 حسن رمضاني احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005979 ازيتا روح الاميني حسيني سيدابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033689 الهام رويان مجيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011008 نرجس ريگي نژاد عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123142 محمد زارعي فيض اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1220034 مصطفي زارعي علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015444 عطوفه زماني كياسري مصطفي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005895 منصوره سيدصالحي سيدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113649 قاسم شعباني فرج اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1021775 امنه صادقي زريني صادق 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004958 عفت صادقيان محمدباقر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149346 فتح الله صدري حاجي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002935 نيلوفر صدري مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133422 مسعود طالبي منصوراقا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015534 معصومه طاهرقلي خيراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138515 عليرضا عباسيان اسلام 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1213676 ابوذر عبدي دادكان نورمحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210028 مجيد عطايي گوجگي غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1234269 وحيد علوي زاده منصور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006803 زهرا علي ابادي فراهاني حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131022 اكبر غلامي الياس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138210 محمدعلي غني زارچ رمضانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1022945 الهام فخرايي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164274 محمدحسين فرخي نيا غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191427 موسي فلاح پور غلام علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1086506 پريسا قنديان محمدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1193060 كيانوش كازروني عبدالرحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158426 خداكرم كهن غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1136671 احمد گودرزي هبت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168395 احمد محمدي علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1182897 فرزاد محمدي منش داره 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134333 بيژن محمدياري محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113467 احمد مرادي فرتخوني ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006143 اشرف مسن ابادي خليل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1049766 مريم مقدم زرزري اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1202358 مرتضي مهدويان دلاوري محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055816 سهيلا نقدعليپور مراد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1080973 ليلا وحداني دولت محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003338 زهره ياسري حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   5890 مرضيه اقاجاني اصفهاني ناصر 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2122 مهرنوش اميني مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2104 فاطمه بندلي زاده نعمت الله 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 146   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1938    ديروز: 4080    اين ماه: 70566    تاکنون : 2983559