/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / رياضي-آناليز

رياضي-آناليز

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1044035 مهديه اتحادي علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1013792 الهه اقاخاني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1054256 عاطفه حاجي محمدي تقرتپه قاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1131150 حاجي محمدحسين زارع نژاد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1114977 هاشم سازگار خسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1138893 ناصر سروستاني رحمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1131384 منصور سليماني بشلي نصير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145014 عليرضا شاه حسيني حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1001810 رباب شهرياري احمدشا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1028940 مهشيد صفري كوشالي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1050742 نشمين عبدالهي شيخمراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055660 زهره عليان نژادي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1034570 مريم ليموچي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1042125 سيده نسيم مداح شريعتي ميرحبيب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190886 مصطفي نامداربابلي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127335 محمد نصيري قباد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200200 مجتبي وليان پور عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 95   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1960    ديروز: 4080    اين ماه: 70588    تاکنون : 2983581