/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / زيست شناسي - سيستماتيک گياهي

زيست شناسي - سيستماتيک گياهي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1179028 سعيد اميري جهانبخش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1077965 مژگان درودي سعيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1060156 فروغ رستم زاد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1009066 بي تا سياوش بهروز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198543 ميثم عباس جو اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1022311 فاطمه گرانيان غلامحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1026121 سحر لطفيان حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1051024 حميده محققي كاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1101577 پريا مستقيمي مجتبي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1082671 پونه مومن زاده منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1001896 پروين ياوري فروشاني حبيب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 80   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1961    ديروز: 4080    اين ماه: 70589    تاکنون : 2983582