/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي

زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1056957 ساره ابراهيمي نوكنده اسفنديار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066589 معصومه احمدي كوچكسرايي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1095890 مليحه اميراحمدي حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1141305 محمدصابر انصاري محمدجعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1029064 مهديه بهارمقدم مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157597 سيدمنصور جعفري ميرفاضل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1056125 هاجر حيدرنژاد شكرالله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123203 عبدالصابر خرمالي رحمانقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067471 مريم خيري فر غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123966 حميد دالوند سبزخدا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040774 فيروزه زندي گوهرريزي منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043796 سارا طالبي خياوي بهروز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147224 غلامرضا عابدي يداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1039905 سميه عارفخاني محمدحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1116984 علي كاظم زاده حقيقي كاظم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065357 خديجه كمي عاشر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1222393 علي منتظرمعتمدي غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050104 سيده فاطمه نورحسيني نياكي سيداقاجان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   1789 معصومه برجيان غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5829 مهديه بهارمقدم مهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1511 طاهره کياني هادي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4020 مجتبي محمودي جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 89   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1962    ديروز: 4080    اين ماه: 70590    تاکنون : 2983583