/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / زيست شناسي دريا-بوم شناسي دريا

زيست شناسي دريا-بوم شناسي دريا

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1092116 نسيم زارعي پلگردني حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1115845 پيروز زكي عبدالكريم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1092270 سمانه صحرايي ايرج 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1025482 سميه كتابداري ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1106619 مريم محجوبيان لنگرودي عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
   6077 سميه کتابداري ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 75   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1963    ديروز: 4080    اين ماه: 70591    تاکنون : 2983584