/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / شيمي-شيمي تجزيه

شيمي-شيمي تجزيه

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1120321 عليرضا احمديان فرد احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158723 بيژن اردويي رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1202502 ارش ارياييان يوسف علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104420 نسيم اسدبيگي روح الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1229279 سيدمجتبي اقاميرزايي سيدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1062297 الهه اميني نوگوراني كريم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222103 محمدامين اورنگي ماشالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1090329 انوشه بادامه محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104095 سحر بدرقه رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1079406 اتوسا جزايري محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1088116 پريسا جمشيدپور داريوش 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1103783 پريسا جوادي محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1023603 صديقه چناراني حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192345 هومن حسن زاده محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1028447 مريم خليلي خانقاه گيلوان فتحعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1008268 امنه دري حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1001065 زهره ذاكرحسين ابادي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171506 عبدالرضا راه پيما حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1002333 رامش رضايي نزاد عبدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121695 اسماعيل رمضانپورمهلباني رمضانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204084 مهدي روحي غفار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199424 سجاد زارع غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1244381 مهدي زيارتي جمشيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038979 مريم ساكي خدارحم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1090440 مونا ستوده ييان حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1214587 ارش سرابي تبريزي يونسعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139003 قادر سواري محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1213427 علي محمد سهرابي تله بازلو غلامعباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042561 فاطمه بيگم سياهپوش سيدجعفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1080707 زهرا شفيعي محمدحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1019713 طليعه صابوني ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1241848 امين الله طاهري غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053649 شيلا مرتضي پورمال اميري جهانشاه 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1014053 يلدا مظفري بهمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1068424 ندا مقدسي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1081319 سيده مريم موسوي سيدمحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056665 سيده ندا موسوي سيدحمشيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1028831 فاطمه مهدي پورقزال عاشق محمدتقي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235947 سيدمحمدرضا نبوي سيدموسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1133601 ايرج نصراصفهاني عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1005464 ندا نصرالهي ناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1058845 فاطمه نصرت زهي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1173389 احسان نيكزاد خليل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1001700 زهرا واعظي زاده محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   3775 صديقه چناراني حسن 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6241 ازيتا خليل زاده عطااله 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4742 فاطمه نصرتزهي محمد 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 86   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1965    ديروز: 4080    اين ماه: 70593    تاکنون : 2983586