/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / علوم جانوري-تکويني

علوم جانوري-تکويني

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1083392 مليكا اثناعشري اميري زين العابدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1015013 مرضيه اذركيش فقيرمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1055495 عصمت اسوده ابراهيم خليل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1126178 كريم اصغري اذر محمدباقر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1003216 صفيه باباتبارپيته رودي محمدجان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059172 ونوس برمكي محمدقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148087 جعفر پاسباني خياوي سردار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1010490 مينا جعفري سعيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1252810 علي حاجي زاده حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1079732 شيما حاجيان محسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045254 سميه حيدري هادي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021858 زينب خدابنده ساماني پرويز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1097145 سبا دادو داود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1026625 فاطمه داودي فرامرز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052346 فرشته ده نمكي غلامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1085102 مريم رضازاد حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1025120 مريم شايقي راد اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1049828 سودا علايي اسماعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1093372 رفيده علي عسكري اشياني عيسي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1066069 مريم قاسم زاده حسن كلايي اسداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1103373 كتايون كمالي سراجي مازيار 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1076918 زهرا گودرزي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1073496 نسيم ميرزايي منوچهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   5225 ونوس برمکي محمدقلي 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5802 حديثه طهماسبي مقدم محمود 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3486 صدف فرخنده ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5531 مريم لطفي روح الله 23 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 87   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1967    ديروز: 4080    اين ماه: 70595    تاکنون : 2983588