/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه / علوم کامپيوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعي

علوم کامپيوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1173416 محمد احمدي خصال محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221146 رضا احمدي خطير حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192686 مهيار احمدي كمرپشتي ستار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157921 محمدمهدي استدلال عبدالعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059559 الهه اسلامي حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237097 روزمهر اكبري پرست حسن كياده داود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255825 رامين اميري اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170008 رضا اميري اكرم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046348 سودابه اميني كندلجي محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1044553 نعيمه انصاري عبدالمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1099428 مرجان پازيار صفدر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063143 تينا حاجي عبدالله پرويز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032957 معصومه خدايي خليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037755 حنانه خوشرو عليمراد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054925 فاطمه ديرباز عسكر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056472 ايلناز راست خديو نادر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204403 رامين عابدي اصل هير جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1076651 مينا عربي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1055176 حكيمه فرخ عبدالجواد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1203705 اسد فضلي كشل فيض اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1011188 مريم قرباني سنگاچيني دوست رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1161647 كاظم كني عبداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1138641 عبدالناصر گرگيچ سعيدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240114 كيوان گلعلي پور محمدكاظم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   4811 رضا احمدي خطير حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6005 راضيه حسن پور احمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 116   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1968    ديروز: 4080    اين ماه: 70596    تاکنون : 2983589