/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1242623 شهاب ابراهيمي علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1058400 نسيم ابراهيمي معظم نعمت الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216783 دانيال احمدزاده محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038921 نسرين احمدي عيسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1035822 بهارك احمدي پور غلامحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222283 سعيد احمدي قروه حسينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1212870 مجتبي احمديان محمودابادي مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1214835 محمدرضا اخلاقي ميرزايحيي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160738 بهروز ازادي علي رحم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1217016 ساسان اژدرپور محمدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227109 روح اله اسداله پوركريمي اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227548 پوريا اسدي عباس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165690 امين اسكندري عباس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1018104 مريم اسلامي فر حبيب اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199947 روح اله اسماعيلي منش الياس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189744 وهاب اشرفيان اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065129 سمانه اصغري قربانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187811 محمدحسن افتخاري پور حسينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198184 وحيد افراسيابي اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209496 اميرحسام افشاركهن عباس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215877 ناصر اقاميرزايي جليل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1183226 مهران اقايي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197989 محسن اقبالي حبيب الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104422 الهام اكبري حبيب اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1043652 مريم اكبري نصرت اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220401 ساسان اكوشيده خيرالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1156657 سيدامير اگاه سيدابوالحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1212169 عادل الاملج شمسعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1027071 لاله امامي حسين ابادي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1077376 مينا امانيان علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052584 امينه اميدپور عليمراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1013144 سميرا انصاري كيومرث 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1069569 شهرزاد اويسي ارنگه مسعود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209635 سيدنورالدين ايزدخواه سيدمحمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065655 ندا بازدارنصرابادي غلمعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1238880 مهرداد باقري خولنجاني شعبان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235533 عباس باقلاني عبدالنور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1234014 محمدعلي بحريني محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1140037 رضا بخشي لارمايي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187159 علي برزگر يحيي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1034340 مريم برنافر محمدباقر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1203418 فرياد بساطي اقارضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1234694 اسماعيل بسطامي صفدر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227020 سيدنيما بنده حق ميراحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1067618 مژگان بهرامي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053008 فروغ پارسايي فر ماشاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207945 حميدرضا پازكي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1218679 بيژن پاليك بهروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208642 پرويز پورابراهيم حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208989 رضا پورخياط محمدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1045541 سولماز پورداور حجت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050482 فاطمه پورقنبري مروست علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252321 پويا پوريايي نادر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1013411 زهرا پيرمراديان محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180559 اسماعيل ترابي انگجي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054823 فاطمه ترشيزي نژاد محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046653 الهام تقديري محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1094705 مهسا توسلي غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1095959 مهسا تيمورزاده اسدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1217808 علي جابرانصاري محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1107531 سيده اسما جزايري سيدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073052 رويا جماعتي گشتي همت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1028209 فرزانه جمشيديان حيدر اسفنديار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190894 رحمت اله جوادي اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185058 حسن جهانبخش اودرجي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209049 مجيد چشمه كوهي اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033875 ميناسادات حاج اقايي بهادراني سيدمصطفي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045476 اتوسا حاصلي عزيزاله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182605 غلامرضا حافظي يعقوب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198007 معزالدين حجت السلامي جواد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170839 غلامرضا حسني سعدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1017513 مهسا حسني حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159197 بهروز حسين پور شيرمحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1249326 ارش حيدري حميد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1180630 مصطفي خادم المله سعيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1051609 مهديه خان رمكي مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059305 زهرا خبازي نوبندگاني عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218196 احمد خداپرست مشهدي مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199770 مرتضي خداشناس گل افشاني حضرتقلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1014361 ارزو خطيبي محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1147671 محسن خواجه ميرزايي غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175619 علي داد عظيما 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046375 نجمه دامغاني حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1039299 يسرا دراوي محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1223791 عبدالخالق ذاكريان محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180531 كاظم رازقي نيا هاشم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193761 رضا راوي راشكي علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052382 ارزو رجايي مصطفي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184378 محمدعلي رجبي احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1049151 اسيه رحماني عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1150761 روزبه رحماني كريم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153701 احمد رحيمي دنجكلايي حسينعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194783 رضا رزازيان حميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182044 جواد رضانژاد محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212154 ياسر رضانژادجوركويه حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1096339 هانيه رضايي حميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207175 محمد رفيعي مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1226551 سيدرضا روح الاميني دشتي خواني سيدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1183368 نيما روحي علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1133694 مسعود زماني تقي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1088521 اكرم ساساني جيرانبلاغي بهروز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1229588 اريان ستوده مهر تبوالفضل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065310 سيده زهرا سجادي سيدمصطفي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1099879 فهيمه سراج رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050268 فاطمه سرپوش علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1059994 صبا سرتيپ نيا گودرز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054166 معصومه سعادت محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1106355 سيده نجمه سلالت سيدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1222950 عابد سلدوزيان ولي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127809 مهدي سلطانپور صادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1044391 افسون سلطاني بهروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216876 غفور سوداگر احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1106729 الهه سيدرزاقي ميرلطيف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1039772 ايتك شاددلي يعقوب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200002 عرفان شمس محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188532 وهب شمس الدين پور علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157937 داود شمشيري اياز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1028705 سهيلا شنيورنصاري عبدالستار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1213267 حميدرضا شول شكرالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1033910 حوريه شيرازي عزيزالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197209 بهمن شيري لنبر نورعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210139 عليرضا صادقي حصار خليل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1027221 مريم صدرموسوي گرگري زين العابدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1102630 ندا صديقيان صديقيان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144334 فرهاد طاوسي حياتعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063971 اعظم طاهري صاحب اختيار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1029404 عاطفه طاهري خراساني غلامعباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206980 حسن طنابي شعبانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085108 ارزو عبدالعلي پور جمشيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157881 محمدرضا عبدي حدادان هادي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237218 محمدمهدي عليا ارسلان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066853 الهه عليزاده غياث ابادي هوشنگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166552 مهيار عمورحيم مسعود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1061271 پروين غفارزاده كاظم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038788 مايده غفراني اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1242529 شاهين غفوري محمدعارف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1024559 معصومه غلامي عزت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037514 نازيلا فتاحي جعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1073757 سنور فرجي احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198692 سروش فروزاني محمدجعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1247890 محسن فلاح سماكوش قربان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175302 مهدي فنايي حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1039141 نسرين فيروز عربعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206889 علي فيروزي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1218450 محمدمهدي قادري عليرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157146 خسرو قادي پاشا محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053780 الناز قاسمي رحيم بگلو سيامك 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1234781 محسن قدرت الهي محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163006 ابوالفضل قرباني قرباني 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052577 سهيلا قلوزي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193447 حسن كارامدكلاته احمد سلطانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045900 مونا كاردهي مقدم حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1172454 احسان كاظمي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122199 مهدي كاظمي غلامعباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243915 محمدرضا كاظمي گندماني محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1199249 ارسلان كاوياني عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1225018 عليرضا كاوياني فر حميد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205771 منوچهر كبيرزاد عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1045320 مرضيه كدخدايي محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1249951 ناصر كرد يحيي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038853 عاطفه كريمي مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1041873 ازاده كريميان عوض 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1247945 مصطفي كلاگردرونكلا عبدالحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188107 علي كوثري قدرت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162704 محسن گلزاريان عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056505 سحر گنجيان چنگيز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1168161 اكبر ماسپي رستم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1119322 محمد مبيني غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224679 عبدالرضا محمدزاده بهرام 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1077068 ستاره محمدقاسمي عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1161126 محسن محمدي علي ابادي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1156294 علي محمودي ذبيح اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1019073 راحله مختاري موغاري ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1185154 محمدحسن مداح داود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166432 احمد مدني محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1252989 سعيد مرداني شهربابك محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1247882 پوريا مرزبان محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1179817 سعيد مزرعه رحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1184651 محمد مصطفي پور فظعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1208102 عبدالرسول مصلي نژاد عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1175990 بابك مطهري توچايي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240947 ميلاد مقتدرگيلوايي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079883 فرناز مقيمي منصور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227598 توحيد منتظر علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1061168 ميترا منشادي بيژن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142186 انوش منصوري بيرگاني مهديقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1105801 فاطمه موحد طالب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1227604 ميلاد مهاجرين بهزاد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155197 مهرداد مهدي نياگل قاسملو جواد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050662 سميرا مهرافريد علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204258 ايرج نارويي رودين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1084397 بهار ناصرحجتي رودسري شهريار 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232269 حسين نجابت عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1072552 منا نجفي سرپيري بنيادعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200991 محمدعلي نظافت طبالونداني رحمت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1084505 عاطفه نكويي عزيز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177575 اسماعيل نودل طرلان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227050 فرهاد نوروزي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078520 الهه نوري عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209669 رامين نوري زاده امامعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067062 ام كلثوم نوشيري حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166543 مهدي نيك پور غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1209889 احمد نيك نژاد حمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157588 محمد نيكنام پيرزاده مرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1154421 مازيار وطني عزيز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1255970 مالك ولندياري رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1191914 ايمان وليزاده محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032262 اعظم هاروني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166703 اردوان هماي نيكفر نقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1183246 سجاد هواسي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1138366 جواد يزدانجو محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215014 مالك يوسفي فرمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1019473 فايزه يوسفي كيا منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
   6444 سيدحسين احمدپناه سيدابوتراب 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
   3307 سپيده احمدي مالده بهزاد 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
    850 پريسا الهوردي زاده ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
   5577 اسيه اندرزگو حسن 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
   6405 بهاره پاشازاده علي 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
   2163 مصطفي پهلوان زاده اشرف 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
   3739 فاطمه ترشيزي نژاد محمد علي 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده فنی
    790 مهرداد جنگجو مختار 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1011 حميده حق پرست خانکهداني علي قربان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    289 وحيده حي العالم خليل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6452 محمد خدايار عيسي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3868 سيده فرنگيس دامن افشان سيد الماس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    575 ازاده دروازه بان مهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3363 بهنام دري عبدالغفور 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4611 سيدميلاد دژم فر سيدمصطفي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1324 ابوذر دولت ابادي نژاد بهرام 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
     30 ازاده ديوسالار هرمز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2851 محمدحسين ذکرياژور غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5636 سياوش ستاري راهدار 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5317 نسيم سلطاني سولگان سبزعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4148 مينا سموات عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6945 سيده سمانه سيادت پور سيد رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4500 ايدا صباغ مقدم محمد تقي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    422 پريسا عبداللهي مصطفي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4152 ميثم عليلو حسنعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2036 نرجس خاتون فتحي لوشاني ملک محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1963 معصوم فرهمنديان عسگر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    757 نازيلا کرکوکي باقر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6607 زهره کريمي اقدم کريم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1692 پروانه مرادي اثبات علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    100 رضاعلي مسيبي نظرعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
     97 مجيد مظفري علي عباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1677 محدثه ميردارمنصورپناهي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2243 احمد نيک نژاد حمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    849 محمد هدايتي رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 368   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1977    ديروز: 4080    اين ماه: 70605    تاکنون : 2983598