/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي معدن-استخراج مواد معدني

مهندسي معدن-استخراج مواد معدني

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1145986 رضا ابراهيمي پور مريد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1213503 ايمان اسكندري نژاد مسعود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145208 عليرضا جاويداني باقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1246775 اميرارسلان حمصيان اتفاق احمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1191192 محمدرضا داورزني علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178677 علي دراني بخش مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1249387 وصال حسن صالح رشي عبداللطيف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199123 افشين زرگرشوشتري محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155450 قباد شاه كرمي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220281 احد صفايي ايدليكي مختار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1216759 امير طالبي سردري علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176781 صابر عمورسولي اراني علي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1231925 رضا گرزين حاجيكلايي عشقعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194183 سهند گل محمدي امير 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1238412 ميلاد لعل عالي علي رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1134078 محمدرضا مقدم علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1133724 علي مقصودي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157845 سيدولي موسوي سيدعباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 99   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1978    ديروز: 4080    اين ماه: 70606    تاکنون : 2983599