/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي معدن-اکتشاف مواد معدني

مهندسي معدن-اکتشاف مواد معدني

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1110050 سعيده اقايان علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1124536 علي اكبرزاده حاجتي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125923 محمد پري زادي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211410 محمدمهدي پورغلام حسنعلي ده شاهرخ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207080 حسن تنگكي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1186276 مهدي جهان پا موسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192666 سيدايمان شهبازي سيدعباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245607 عادل شيرازي جلال 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1085082 خديجه فرخه حسام الدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1151749 شهاب كاشي ها داوود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1168688 پوريا كيانوش ايرج 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210608 سيدهادي معنوي گيوي سيدرضوان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1099509 زهرا ورمزياري صادق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 88   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1979    ديروز: 4080    اين ماه: 70607    تاکنون : 2983600