/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي

مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1117532 علي جهانگير جوادخان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1165616 سيدحامد حسيني سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1258531 عليرضا درب زنجيري مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1253851 ابوالفضل درخشان علي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1125768 سيداميرحسين دوستانه ماشالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1128340 عليرضا نخي ماشالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   3451 حامد ستاري قدرت الله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 82   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1981    ديروز: 4080    اين ماه: 70609    تاکنون : 2983602