/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه فنی و مهندسی / مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1078395 يلدا پارسي سعيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1135388 ابراهيم پسنديده اسرمي صفرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1008322 نازنين دادفرما محمدجواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1048086 فايزه سبزه يي جواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1080642 صدف سليميان ضياالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1160647 علي شريفيان عباس ملقب به 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1219141 سيدعلي ظهوريان علاالدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1194110 سيدمجتبي عليزاده دربندي سيدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1228660 محمدجواد يزدي نژاد حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 84   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1982    ديروز: 4080    اين ماه: 70610    تاکنون : 2983603