/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / صنايع خمير و کاغذ

صنايع خمير و کاغذ

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1157144 عباس تيري خطيري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1132042 عيسي رضازاده محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1175167 جليل روشناسان رمضانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 84   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1986    ديروز: 4080    اين ماه: 70614    تاکنون : 2983607