/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم طيور

علوم طيور

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1168851 مسلم اديب نژاد مصطفي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1168368 مهدي اسماعيلي هوشنگ 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1210864 علي افشاربكشلو اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1112836 شهريار اميدي موسي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167154 ميثم اوزرودي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1240405 وحيد اونق قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1236882 ميلاد بابايي مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1144555 ابراهيم بسطامي بندپي فيض اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1175927 محمدمهدي بهادري محمدابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1229325 محسن بهادري فر سعيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1225307 حامد بيداري محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1170220 كيارش بيرانوند ولي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1118245 بابك بيژن زاده بهروز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1096570 شهره تاروردي سرابي يوسف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1184954 حسين تحويلداري ديلمي حميد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1202617 فرهاد تسليمي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1127933 محمد تكرلي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1113202 فرامين جواندل صومعه سرايي بزرگ 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157552 شهرام جودي گري رسول 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1168816 رضا حسني فراهاني ايرج 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1151594 يوسف حشمتيان خدمت علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1231959 موعود راعي عباس ابادي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1238673 احسان رحماني مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1123435 ابوالقاسم رضاپور چنگيز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1150790 بيژن زحمت كش غلامحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1130485 محمدتقي زرين نيا محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1125453 حميدرضا سالاري نوروزعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1179288 ياسر سالاري تلمادره قربانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1157166 اسماعيل سهرابي خليل الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1004054 فريبا صفايي يداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1160326 رضا طالبي صمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1198256 كاظم ظفرنژاد محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1132576 عباس عالي صادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1212955 محسن عبدالملكي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1241202 امير عسگرزاده مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1019843 معصومه فلاح مقدم حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124710 اسماعيل گنجي جامه شوران نوروزعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1205214 روزبه لطف ورزي قربانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1165705 روح اله محمدزاده عليجان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1193692 علي مراديان حميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1216755 امير ملك بهرامي عسگر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174470 عليرضا منصوريه منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1194736 سيدامين موسوي سيدعلي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1149351 سيدكاظم موسوي سيديعقوب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1013788 مژده موسي نژادخبيصي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1151231 حسن ميرزايي صلحي فريدون 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1054899 مينا نيك طره مفرد محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1116469 مهران هاشمي زنوز عبدالحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   4706 شهره تاروردي سرابي يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   5608 غلامحسين خيراله زاده محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    793 مهدي کوهکن نبي اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 121   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1987    ديروز: 4080    اين ماه: 70615    تاکنون : 2983608