/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم و مهندسي آب-آبياري و زهکشي

علوم و مهندسي آب-آبياري و زهکشي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1175824 مهدي باقري باقري 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1106124 مهسا رحيمي پول ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1169743 حسن روشني ابوبكر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1161193 سيدمصطفي طباطبايي اميري سيدكمال 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124438 حسين عباسعليان عين اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1218727 اردلان عسكري فرد حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1197352 امير فرج پور عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1241050 ميلاد فردادي شيل سر جعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1195727 محمدرضا قاسمي نژادراييني مهراب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1184154 عبداله محمدي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1251431 رضا مهين زعيم تيمور 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124292 محسن ناصحي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1224274 علي ناصري قيري كاظم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1161357 سيدحبيب الله نبوي لاريمي سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1083022 اناهيتا هادي قنوات هيبت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   2190 فرشته ملکشي تقي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 71   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1989    ديروز: 4080    اين ماه: 70617    تاکنون : 2983610