/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم و مهندسي آبخيزداري-آب

علوم و مهندسي آبخيزداري-آب

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1029317 زهرا ابراهيمي گت كش رمضان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1181174 افشار چيلان جمشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1208960 هيمن راست خديو محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1069091 نوشين رنجبر احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1121756 عبدالحميد زعيم حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1185384 معين سهرابي نيا احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1232646 امين شكوه حاج عباسعلي خان يوسف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1058702 سپيده شيرزادي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1153281 امين ضيايي ايرج 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1159638 حسن فرجي حمزه 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1144596 ابوالقاسم فلاحتي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1197998 داود فيلوندي كشكولي شيروان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1076159 ليلا قصابي حسين قلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1232320 حجت اله كشاورز منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1220498 وحيد نوروزي كله سر وحدت 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1220631 مجتبي نهرواني موسي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 76   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1990    ديروز: 4080    اين ماه: 70618    تاکنون : 2983611