/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم و مهندسي جنگل-مديريت جنگل

علوم و مهندسي جنگل-مديريت جنگل

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1114539 مهرداد اسدپور خدامراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1120951 سهيل توكلي مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039602 زينب خرايي حاحي مراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1083306 گلشن السادات رضوي نتاج سيدعبدالعظيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1073826 مونا سليماني غلام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1165389 ارسلان صادق يوسف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1129658 ساسان صديق زاده هوشنگ 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1166873 طاهر فرزانه بازقلعه علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1134391 فتاح قاسمي فيض ابادي مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1140392 حسين قمي ابوالحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1061176 مهروز كاتوزي عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1119974 علي اصغر نعمت دار علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 74   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1991    ديروز: 4080    اين ماه: 70619    تاکنون : 2983612