/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / علوم و مهندسي مرتع

علوم و مهندسي مرتع

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1138633 پيمان باباپيري علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1124427 محمدحسن پزشگي علي اضغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1170784 محمداسماعيل توسلي مرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1156066 سياوش ذاكري احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1046439 ليلا سوري ماشااله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128562 پيمان شفيعي ثابت كاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1033939 لادن صادقي ازاد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1161672 علي كرم عبداللهي نادر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1205220 سعيد عبدي تازيك نورمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1085848 طيبه علي بيگي شفيع 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1176161 محمدعلي عليزاده نورعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1051111 مونا فرنوش حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1077802 بهنوش كريمي مفرح محمودعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1160776 مهدي كريمي نيا حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1133747 جواد ملكي سمنگاني اميدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1028533 معصومه نارويي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1191808 مهدي نجفي علي حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   5486 رحمان توکلي وردنجاني مهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 72   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1996    ديروز: 4080    اين ماه: 70624    تاکنون : 2983617