/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / فرآورده هاي چندسازه چوب

فرآورده هاي چندسازه چوب

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1203110 محمود اميري هوشنگ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1219990 امير اميني سبحان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1173491 اكبر جعفري احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1194643 احمد چهل مرديان مصطفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1079082 مونا حاجي قاسم قاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1121497 مصطفي خرسنداعلم علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1126707 محمدمهدي خوشكار اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1168976 محمدمهدي رمضانپورمراغي محمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1133731 بابك رنجبر حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1174018 علي سنجيده فرهنگ 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1144406 محمد كبيري محمدحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1155461 صادق گل كاري كرامت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1124107 حسين مغيثي كاظم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1190469 ايمان مولائي لنگرودي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1229117 صادق نباتي عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   1265 مصظفي خرسند اعلم علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 107   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1997    ديروز: 4080    اين ماه: 70625    تاکنون : 2983618